En viktig del av projektet är att entusiasmera gymnasieelever att studera juridik och framhålla att studier på juristprogrammet inte är förbehållet vissa personer. Detta gör vi genom att regelbundet hålla föreläsningar på gymnasieskolor samt att ta emot gymnasielever på besök.

En annan del är att hålla föreläsningar om bland annat studieteknik samt författande av PM och rättsfallskoncentrat för förstaterminsstudenterna på juristprogrammet under JIK-en. Dessutom anordnar vi studiestödsgrupper under JIK-en och CA med syfte att motivera och stötta nyblivna juriststudenter. Slutligen representerar vi juristprogrammet och Juridicum vid öppet hus, mässor och liknande tillställningar.

Vi söker studenter som går på juristprogrammet, termin 3-5 (CA ska vara avslutad med godkänt resultat), och tycker att Mångfaldsprojektets arbete är viktigt och vill engagera sig aktivt. Arbetet uppgår till några timmar i veckan och arvode utgår. 

Skicka din ansökan med personligt brev och CV till: mangfaldsprojektet@gmail.com .
Eventuella frågor tas emot på samma e-post.

Intervjuer kommer att ske löpande med sista ansökningsdag den 12/11-18.

Välkommen med din ansökan.