- Juristexamen

(tidigare: juris kandidatexamen)

Eng. titel: Master of Laws (LL.M.)
Omfattar 270 högskolepoäng.
 

- Fil kand examen i rättsvetenskap

Eng. titel: Bachelor of Legal Science
Omfattar 180 högskolepoäng.
 

- Högskoleexamen avseende grundläggande rättsutbildning

Eng. titel: Diploma in Laws
Omfattar 120 högskolepoäng.
(Endast för studenter antagna före 1 juli 2007.)
 

- Magisterexamen

Eng. titel: Master of Laws (LL.M.)
Omfattar 60 högskolepoäng.
(Ettåriga magisterutbildningar som ges på engelska och kräver fullgjord juristexamen eller motsvarande utländsk juristutbildning.)
 

- Juris doktorexamen

Eng. titel: Doctor of Laws
Utbildning på forskarnivå avser utbildning för juris doktorsexamen på fyra år (240 hp) och juris licentiatexamen på två år (120 hp).