Samtliga examen i juridik utfärdas sedan 1 juli 2015 av den centrala examensgruppen på Studentavdelningen vid Stockholms universitet.

Ansökan om examensbevis görs digitalt via Ladok.
Tyvärr syns inte tillgodoräknade kurser i studentens vy i Ladoksystemet vid ansökan om examen trots att de finns inlagda. Ange gärna på din ansökan att du har tillgodoräknade kurser.

Vid frågor om examensansökan var god kontakta examensgruppen vid Studentavdelningen. Kontaktuppgifterna finns här.

  • Juris kandidat (JK), 270 högskolepoäng
    (Observera att denna endast kan tas ut av studenter som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007)
  • Juristexamen, 270 högskolepoäng (fr.o.m. HT2007)
  • Högskoleexamen avseende grundläggande rättsutbildning (GRU), 120 högskolepoäng
    (Observera att denna endast kan tas ut av studenter som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007)
  • Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap, 180 högskolepoäng


Diplomering

Diplomutdelning arrangeras inte av juridiska fakulteten utan av universitetets konferensservice. Detta sker vid universitetets magisterpromotion. Läs mer på universitetets sidor om magisterpromotion.
E-post: magisterpromotion@su.se.