Det första jag läste på universitetet var en ettårig tvärvetenskaplig  utbildning om

mänskliga rättigheter. Det var då jag insåg att jag ville bli jurist eftersom juridiken är ett konkret verktyg för att hjälpa människor som inte själva kan göra sina röster hörda. Efter en termin på juristprogrammet tog jag ett sabbatsår för att läsa en ettårig utbildning i kommunikation och media för demokrati och globala frågor.

Termin 8 på juristprogrammet gjorde jag som utbytesstudent vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam. Det var fantastiskt lärorikt att möta juriststudenter från hela världen! Det gav mig en viktig inblick i andra länders juridiska system och kultur. Via Rotterdam fick jag tips om att praktisera på svenska konsulatet i Chicago. Genom att konsulatet är mindre än ambassaden fick jag chansen att arbeta med många olika kvalificerade uppgifter. Praktiken på konsulatet och terminen i Rotterdam var ett stort plus när jag sedan sökte praktik på UD.

Som jurist är man väldigt uppskattad i arbetslivet eftersom man behärskar den juridiska metoden och har övat upp en analytisk förmåga. Men jag är glad att jag har läst andra ämnen också och att jag har pluggat utomlands. Det ger mig ett nyttigt utifrånperspektiv på juridiken. Jag är tacksam över att studievägledningen hela tiden varit så tillmötesgående när jag har gjort mina avstickare till andra länder och andra studier.