Juristprogrammet

Juristprogrammet omfattar 270 högskolepoäng, dvs. 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder till juristexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Juristexamen utgör behörighetskrav för vissa yrken inom rättsväsendet. Utbildningen ger också god kompetens för annat juridiskt och kvalificerat arbete såväl inom som utom landet, inom offentlig förvaltning och näringslivet samt för rättsvetenskapliga forskarstudier.

Juristprogrammet består av obligatoriska kurser om sammanlagt 195 högskolepoäng och specialkurser om sammanlagt 45 högskolepoäng samt ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. Mer information om juristprogrammet hittar du här.

 

Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och är en utbildning på grundnivå. Utbildningen är lämplig för den som vill kombinera en del av programmet med andra studier på högskolenivå. Den ger också en bra grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning och näringslivet. Ansökan görs till juristprogrammet eftersom utbildningen i rättsvetenskap är en etappavgång från detta program. Läs mer om fil kandprogrammet i rättsvetenskap här.

 

Grundläggande rättsutbildning

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och är en utbildning på grundnivå. Utbildningen, som gavs inom ramen för juristlinjen, är lämplig för den som vill kombinera en del av programmet med andra studier på högskolenivå. Högskoleexamen avseende grundläggande rättsutbildning kan enbart tas ut av studenter antagna på juristlinjen före 1 juli 2007. Läs mer om den grundläggande rättsutbildningen här.

 

Kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Utbildningen är en tvåårig kompletteringsutbildning för utländska jurister, vilken leder till en svensk juristexamen. Utbildningsplanen och information om ansökningsförfarandet till kompletteringsutbildningen för utländska jurister hittar du här.

 

Fristående kurser

Fristående kurser ges både på grund- och avancerad nivå. De flesta kurser på avancerad nivå riktar sig främst till studenter med tidigare studier inom juridik. Här hittar du alla fristående kurser vi erbjuder.

 

Magisterprogram

Information om våra magisterprogram finns här.

 

Forskarutbildning

Forskarutbildningen ges i rättsvetenskap och leder till juris doktorexamen eller juris licentiatexamen. Läs mer om vår forskarutbildning här.

 

Kurser för andra institutioner

Juridiska institutionen ger ett antal kurser i juridik som ingår i program för studenter som studerar vid andra institutioner. Mer information om dessa kurser finns här.

 

Uppdragsutbildning

Läs mer om våra uppdragsutbildningar här.