Utbildningen är lämplig för den som vill kombinera en del av juristprogrammet med andra studier på högskolenivå. Den ger en grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning och näringslivet. Ansökan samt antagning sker till juristprogrammet och efter juristprogrammets tre första terminer anmäler studenten övergång till utbildningsprogrammet filosofie kandidat i rättsvetenskap.


Utbildningen inleds med juristprogrammets tre första terminer, därutöver läses

  • andra kurser eller specialkurser (60 hp varav max. 30 hp kan utgöras av kurser på avancerad nivå),
  • obligatoriska kursen Juridisk metodlära (15 hp) - obs! kursen ges enbart på vårterminens B-period
  • samt ett examensarbete (15 hp) (kontakta kursadministratörerna för examensarbetet vid ev. frågor om anmälan, obligatorier, osv. på exarb@juridicum.su.se)

 

Utbildningsprogram för filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap, 180 högskolepoäng (Bachelor of Legal Science, 180 credits) från och med HT 2012 finns här:
Utbildningsplan Fil kand i rättsvetenskap.


Utbildningsprogram för filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap, 180 högskolepoäng (Bachelor of Legal Science, 180 credits) finns här:
Utbildningsplan Fil kand i rättsvetenskap.

OBS! Studenter kan examineras enligt 1997 års studieordning till och med 30 juni 2015.
Studenter kan examineras enligt 2007 års studieordning till och med 30 juni 2018.

 

Vid eventuella frågor om denna utbildning var god kontakta bitr. studierektor Charlotta Lindström.