Utbildningen är lämplig för den som vill kombinera en del av juristprogrammet med andra studier på högskolenivå. Den ger en grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning och näringslivet.

Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap innebär en etappavgång från juristprogrammet. Ansökan samt antagning sker till juristprogrammet vid SU och efter juristprogrammets tre första terminer ansöker studenten om övergång till utbildningsprogrammet filosofie kandidat i rättsvetenskap.


Utbildningen inleds med juristprogrammets tre första terminer, därutöver läses

  • andra kurser eller specialkurser (60 hp varav max. 30 hp kan utgöras av kurser på avancerad nivå),
  • obligatoriska kursen Juridisk metodlära (15 hp)
    Obs! kursen ges enbart på vårterminens B-period. Läs mer om kursen här.
  • examensarbete (15 hp)
    (kontakta kursadministratörerna för examensarbete vid ev. frågor om anmälan, obligatorier, osv. på exarb@juridicum.su.se)

 

Utbildningsplanen för filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap, 180 hp (eng. Bachelor of Legal Science, 180 credits) från och med HT 2012 finns här:
Utbildningsplan Fil kand i rättsvetenskap.


Utbildningsplanen för filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap, 180 hp (Bachelor of Legal Science, 180 credits) finns här:
Utbildningsplan Fil kand i rättsvetenskap.


OBS! Studenter kan examineras enligt 1997 års studieordning till och med 30 juni 2015.
Studenter kan examineras enligt 2007 års studieordning till och med 30 juni 2018.

 

Vid eventuella frågor om denna utbildning var god kontakta bitr. studierektor Charlotta Lindström.