Utöver arbetet med avhandlingen är det obligatoriskt att läsa metodkurser om sammanlagt 30 hp. Fr.o.m. HT15 erbjuder Juridicum två obligatoriska och fyra valbara/tillgodoräkningsbara metodkurser om 7,5 hp vardera. De obligatoriska kurserna ges varje hösttermin och de valbara enligt ett rullande schema (se nedan). Fyra av kurserna (inkl. de två obligatoriska) är på engelska och två på svenska.

För anmälan till höstens kurser
15 maj till 15 juni  15 augusti

P.g.a. rådande omständigheter har ansökningstiden till dessa kurser förlängts.

För anmälan till vårens kurser
15 november till 15 december


Kontakta Marie Hellgren, DoctoralCourses@juridicum.su.se, om du är intresserad av att läsa någon av kurserna.

Obligatoriska kurser:

Valbara/tillgodoräkningsbara kurser: