Utöver arbetet med avhandlingen är det obligatoriskt att läsa metodkurser om sammanlagt 30 hp. Fr.o.m. HT15 erbjuder Juridicum två obligatoriska och fyra valbara/tillgodoräkningsbara metodkurser om 7,5 hp vardera. De obligatoriska kurserna ges varje hösttermin och de valbara enligt ett rullande schema (se nedan). Fyra av kurserna (inkl. de två obligatoriska) är på engelska och två på svenska.

P.g.a. rådande omständigheter har ansökningstiden till dessa kurser förlängts.

För anmälan till höstens kurser (gäller HT20)
15 maj till 15 juni  5 augusti

För anmälan till vårens kurser (gäller VT21)
15 november till 15 december  Se nedan.

  • Global Legal Research and Information Management: Legal Scholars and New Technologies (GRiM)
    Kursstart: 1 februari. Sista anmälningsdag: 15 januari.
  • Strategi, kreativitet och forskningsetik
    Kursstart: 23 mars. Sista anmälningsdag: 15 februari

Kontakta Marie Hellgren, DoctoralCourses@juridicum.su.se, om du är intresserad av att läsa någon av kurserna.
 

Obligatoriska kurser:

Valbara/tillgodoräkningsbara kurser: