Utöver arbetet med avhandlingen är det obligatoriskt att läsa metodkurser om sammanlagt 30 hp. Fr.o.m. HT15 erbjuder Juridicum två obligatoriska och fyra valbara/tillgodoräkningsbara metodkurser om 7,5 hp vardera. De obligatoriska kurserna ges varje hösttermin och de valbara enligt ett rullande schema (se nedan). Fyra av kurserna (inkl. de två obligatoriska) är på engelska och två på svenska.

Obligatoriska kurser:

Valbara/tillgodoräkningsbara kurser: