Sari Wrange
Koordinator för forskarutbildningen
08-16 26 65
Rum C 726
sari.wrange@juridicum.su.se
Sari Wrange ansvarar för allmän information gällande forskarutbildningen.
 

Madeleine Sandberg
Kursadministratör för doktorandkurserna
08-16 23 01
Rum C 844
madeleine.sandberg@juridicum.su.se
Madeleine Sandberg ansvarar för administration av och information om doktorandkurserna.
 

Ida Söderberg Tah
Administrativ chef
08-16 26 15
Rum C 866
ida.soderberg@juridicum.su.se
Ida Söderbergh Tah ansvarar för anställningsfrågor med mera.
 

Pernilla Leviner
Studierektor för Forskningsutbildningen
Telefon: 08-16 32 89
Rum C 707
pernilla.leviner@juridicum.su.se
Ansvarar för utbildningen, vad beträffar innehåll, genomförande med mera.

 

Teresa Simon Almendal
Studierektor för forskarutbildningen
08 - 16 23 67
SCCL 658 c
teresa.simon-almendal@juridicum.su.se
Ansvarar för utbildningen, vad beträffar innehåll, genomförande med mera.
 

Pål Wrange
prodekan/ordförande i Forskningsutskottet
08-16 4319
Rum C 827
pal.wrange@juridicum.su.se
 

Maria Refors Legge
Doktorandrådet
08-16 38 08
Rum  C 712
maria.refors-legge@juridicum.su.se
Maria är Doktorandrådets ordförande.