Sari Wrange
Administrativ studierektor för forskarutbildningen
08-16 26 65
Rum C 726
sari.wrange@juridicum.su.se
Sari Wrange ansvarar för allmän information gällande forskarutbildningen.
 

Marie Hellgren
Kursadministratör för doktorandkurserna
08-16 23 54
Rum C 770
DoctoralCourses@juridicum.su.se
Marie Hellgren ansvarar för administration av och information om doktorandkurserna.
 

Ida Söderberg Tah
Administrativ chef
08-16 26 15
Rum C 866
ida.soderberg@juridicum.su.se
Ida Söderbergh Tah ansvarar för anställningsfrågor med mera.
 

Jaan Paju,
Studierektor för forskarutbildningen
Telefon: 08-16 32 07
Rum C 914
jaan.paju@juridicum.su.se
Ansvarar för utbildningen, vad beträffar innehåll, genomförande med mera.
 

Teresa Simon Almendal
prodekan/ordförande i Forskningsutskottet
08 - 16 23 67
SCCL 658 c
teresa.simon-almendal@juridicum.su.se
 

Elica Ghavidel Rostami
Doktorandrådet
08-16 33 61
Rum C 642
elica.ghavidel-rostami@juridicum.su.se
Elica är Doktorandrådets ordförande.