Klicka på respektive kurs nedan för mer information om kursen samt kontaktuppgifter. Schema och litteraturförteckning publiceras vanligtvis en månad före kursstart på kurshemsidan.

Information om hur du söker våra fristående kurser hittar du under Anmälan och antagning. Information om registrering hittar du under Registrering.

Observera att det inte är möjligt att sätta ihop en juristexamen utifrån våra fristående kurser. Om du har frågor angående våra fristående kurser, är du välkommen att kontakta studievägledaren för fristående kurser eller kursadministratören för respektive kurs (se kontaktinfo under resp. kurshemsida nedan).

 

KURSER INOM HANDELSRÄTT    
Grundnivå hp termin och kurstakt
Affärsjuridik 15 VT, HT dag heltid (period A)
Arbetsrätt 7,5 VT dag heltid (period A)
Associationsrätt 15  VT dag deltid 50%
Beskattningsrätt I 15  VT,HT dag heltid (period B)
Juridisk översiktskurs dag 15 VT, HT dag heltid (period A)
Juridisk översiktskurs kväll 15 VT, HT kväll deltid 50%
Juridisk översiktskurs sommar 15 ST dag heltid (juni-aug)
Medie- och marknadsjuridik 7,5  VT dag heltid (period A)
Avancerad nivå hp termin och kurstakt
Inga för närvarande    
ÖVRIGA KURSER    
Grundnivå hp termin och kurstakt
Arbetslivets juridik I 15 VT, HT kväll deltid 50%
Miljöskyddsjuridik 15 HT  dag heltid (period A)
Offentlig upphandling 15 VT 20, distans, 50 %
Avancerad nivå hp termin och kurstakt
Arbetslivets juridik II 7,5 HT kväll deltid 50 %
Försäkringsrätt 15 HT dag heltid (period B)
Maritime and Transportation Law 15 HT kväll heltid (period A)
Medierätt 15 HT dag heltid (period A)
Offentlig upphandling 15 VT deltid 50 %
Rule of Law, Legal Reform & International Organisations 15 Ges inte VT19 dag heltid (period B)
Juridik och praktik (PRA15-F) 15 Varje termin, heltid
Juridik och praktik (PRA 30-F) 30 Varje termin, heltid