Obs:
Denna examen kan enbart tas ut av studenter antagna till juristlinjen före 1 juli 2007.
Studenter kan examineras enligt 1997 års studieordning till och med 30 juni 2015, därefter utgår denna utbildning.
 

Utbildningen är lämplig för den som vill kombinera en del av programmet med andra studier på högskolenivå. 

Den grundläggande rättsutbildningen på 120 högskolepoäng består av obligatoriska kurser om 90 högskolepoäng (som motsvarar juristlinjens tre första terminer) samt kompletterande kurser om 30 högskolepoäng. De kompletterande kurserna kan vara antingen obligatoriska kurser eller specialkurser.

Examenstitel: Högskoleexamen avseende grundläggande rättsutbildning, 120 hp (engelsk översättning: Diploma in Laws, 120 credits.)