Juristexamen är en yrkesexamen som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis domare, advokat, åklagare och kronofogde. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i statlig och kommunal förvaltning. Vanliga arbetsplatser inom den privata sektorn är advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och större företag.

Här kan du hitta information om behörighet och ansökan till juristprogrammet.

 

Utbildningsplan juristprogrammet för antagna fr.o.m. HT2012
Utbildningsplan juristprogrammet för antagna före HT2012

 

För dig som läser enligt den gamla studieordningen:
Läs gärna mer om att läsa kurserna i tid under rubriken "Viktig information om utbildningen" i menyn till vänster.

 

Hösten 2012 infördes en ny studieordning på juristprogrammet. Se nedan både den nya och den tidigare studieordningen:
 

Nya studieordningen Gamla studieordningen
T Kursmoment                        hp Kursmoment                          hp
1 Juridisk introduktionskurs
Europarätt
Statsrätt
10,5
7,5
12
Juridisk introduktionskurs
Juridisk informationssökning
Civilrätt 1
15
3
12
2 Civilrätt A (tidigare C2)
Civilrätt B (tidigare C3)
22,5 
7,5
Statsrätt 
Folkrätt
Europarätt
Rättsinformatik
12
6
6
6
3 Civilrätt C (tidigare C1) 
Civilrätt D (tidigare C4)
Associationsrätt
10,5
12
7,5
Civilrätt 2
Civilrätt 3

22,5
7,5 

4 Skatterätt 
Straffrätt
15
15
Civilrätt 4
Straffrätt 

12
18

5 Processrätt 
Folkrätt
Internationell privaträtt
18 
6
6
Processrätt
Företagsekonomi
Associationsrätt
19,5
4,5
6
6 Rättshistoria 
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt
9
21 
Skatterätt
Förvaltningsrätt
15
15
7 Rättsinformatik 
Allmän rättslära
Specialkurs

9
15
Rättshistoria
Nationalekonomi
Internationell privaträtt
Allmän rättslära
9
6
4,5
10,5
8 Specialkurser 30  Specialkurser
 
30
 
9 Examensarbete 30  Examensarbete
 
30