Fotograf: Niklas Björling


Juristprogrammet, 270 hp

Juristprogrammet omfattar 270 högskolepoäng, det vill säga 4,5 års heltidsstudier. Examenstiteln är juristexamen, som översätts på engelska till Master of Laws (LL.M.). Den fullständiga juristutbildningen består av 195 obligatoriska högskolepoäng samt 45 högskolepoäng specialkurser (fördjupningskurser) och 30 högskolepoäng examensarbete.

Juristexamen är en yrkesexamen som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis domare, advokat, åklagare och kronofogde. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i statlig och kommunal förvaltning. Vanliga arbetsplatser inom den privata sektorn är advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och större företag.

Juristprogrammet har även internationella inslag såsom möjligheter till utlandsstudier samt litteratur och undervisning på engelska.

Juristprogrammet ges av Juridiska institutionen, även kallad Juridicum. Läs mer om institutionen här: https://www.jurinst.su.se/om-oss
 

Styrdokument

De regler som styr juristprogrammet finns i juristprogrammets utbildningsplan och i kursplanen för varje kurs. Kursplaner återfinns på varje kurshemsida.

Utförlig information om innehållet i varje kurs finns i kursbeskrivningarna

 

Studieordning

Se nedan i vilken ordning du läser kurserna på juristprogrammet:
Genom att klicka på kursens namn länkas du till kursens sida i den digitala utbildningskatalogen där du hittar bl.a. schema och kursinformation.

Juristprogrammet    
Termin Kursmoment hp
1 Juridisk introduktionskurs
Europarätt
Statsrätt
10,5
7,5
12
2 Civilrätt A
Civilrätt B
22,5
7,5
3 Civilrätt C
Civilrätt D
Associationsrätt
10,5
12
7,5
4 Skatterätt 
Straffrätt
15
15
5 Processrätt
Folkrätt
Internationell privaträtt
18
6
6
6 Rättshistoria
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt
9
21
7 Rättsinformatik
Allmän rättslära
Specialkurs
6
9
15
8 Specialkurs 30
9 Examensarbete 30