Kurserna leds av Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap.

Introduktionskurser för uppsatsskrivare (obligatorisk fr.o.m. HT13) finns på schemat. Samma Uppsatskurs går flera gånger per termin. Studenter ska endast delta vid ett tillfälle.


Kursen behandlar bl.a.

 • planering av uppsatsskrivandet,
 • ämnesval och ämnesavgränsning,
 • material och metod
 • frågor om formalia (fotnoter etc.),
 • layout och format frågor,
 • språkliga frågor och deras samband med juridisk metodlära,
 • användning av svenskt och utländskt källmaterial,
 • empiriska undersökningar,
 • allmänna kvalitetskriterier,
 • relationen till handledaren och dennes roll samt betygsättning m.m.
 • de nya reglerna för examensarbetet

 

Anmälan till uppsatskurs sker endast i FastReg (som en gruppanmälan) efter registrering på kursen examensarbete.

 

Ett mindre kompendium finns att köpa i Juristernas bokhandel: Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och argumentation.