Snabblänkar

Anmälningsförfarande

Du som är antagen till Juristprogrammet och ska läsa obligatoriska kurser som förstagångsregistrerad på termin 2-7 ska inför varje termin anmäla vilka kurser som du ska läsa och tacka ja till dessa. Detta för att du sedan ska kunna webbregistrera dig.

Anmälan görs inför varje termin via www.antagning.se senast 15 april till höstterminen alternativt 15 oktober till vårterminen. Läs mer här: Anmälningsförfarande Juristprogrammet.


Registrering

Registrering på de obligatoriska kurserna på Juristprogrammet görs främst via webbregistrering av studenten själv. Webbregistreringen öppnar några veckor innan terminsstart. Registrering kan göras senast den andra dagen efter kursens start.
 

Webbregistrering

Student på termin 2-7 på Juristprogrammet och som har blivit antagen till obligatoriska kurser genom Antagningen kan under registreringsveckan webbregistrera sig.

Studenter på termin 1 ska webbregistrera sig mellan den 4-10 januari sig på termin 1, d.v.s. Juridisk introduktionskurs, Europarätt och Statsrätt för att ta sin plats i anspråk. Mer information för nyantagna finner du här.

Denna webbregistrering på obligatoriska kurser kommer enbart att kunna göras av studenter som följer studieordningen och uppfyller respektive förkunskapskrav (och inte har tillgodoräknade obligatoriska kurser - kontakta i så fall bitr. studierektor Charlotta Lindström via e-post för hjälp med registrering).
 

Hur webbregistrerar jag mig?

1) Aktivera ditt universitetskonto www.su.se/aktivera ( om du inte tidigare har läst vid Stockholms universitet)

2) Registrera dig på kursen genom att logga in på: www.su.se/mittsu och välj ”Ladok för studenter" (fd. Mina studier). Använd gärna Google Chrome. 


Kan du inte webbregistrera dig eller uppfyller inte förkunskapskraven?

Om du av någon av anledning inte kan webbregistrera dig själv (t.ex. inte uppfyller förkunskapskraven eller har tillgodoräknade kurser) var god e-posta till Studentexpeditionen under registreringsveckan (vecka 2) på e-postadressen: studentexpeditionen@juridicum.su.se för hjälp med registrering. 

Om du har kunnat webbregistrera dig trots att du inte uppfyller förkunskapskraven har du automatiskt beviljats dispens.

 

Öppettider registreringsveckan

Veckan innan terminsstart äger registreringsveckan rum och då har Utbildningskansliet utökade telefontider. Om du inte kan webbregistrera dig så e-postar du i första hand till Studentexpeditionen. Telefontiderna publiceras under rubriken "Aktuell studentinformation".


Omregistrering på obligatoriska kurser

Kontakta aktuell kursadministratör/amanuens för hjälp med omregistrering. Om du vill delta i gruppundervisningen måste du meddela detta till kursadministratören/amanuensen då detta endast kan ske i mån av plats.


Registrering på specialkurser

Registrering/omregistrering på specialkurser görs av respektive kursadministratör/amanuens.
 

Registrering på examensarbete

Registrering på examensarbete görs av kursadministratörerna för examensarbete.

 

Avregistrering/tidigt avbrott

Registrerade studenter som vill göra ett tidigt avbrott på en kurs, d.v.s. avregistrera sig, ska göra detta inom tre veckor från kursstart för att kunna bli förstagångsregistrerade nästa gång de vill läsa kursen. Observera att systemet inte räknar från kursens första dag utan det är från kursstartsveckan som tre veckor räknas. Studenterna kan själva anmäla tidigt avbrott via https://www.student.ladok.se/student/loggain
Obs! Detta kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!

För övrig administrativ information - se Studiehandboken.