Snabblänkar

Anmälningsförfarande

Du som är antagen till juristprogrammet och ska läsa obligatoriska kurser som förstagångsregistrerad på termin 2-7 ska inför varje termin anmäla vilka kurser som du ska läsa och tacka ja till dessa. Detta för att du sedan ska kunna webbregistrera dig.

Anmälan görs inför varje termin via www.antagning.se senast 15 april till höstterminen alternativt 15 oktober till vårterminen. Läs mer här.


Registrering

Registrering på de obligatoriska kurserna på juristprogrammet görs främst via webbregistrering av studenten själv. Webbregistreringen öppnar några veckor innan terminsstart. Registrering kan göras senast den andra dagen efter kursens start.
 

Webbregistrering

Student på termin 2-7 på juristprogrammet och som har blivit antagen till obligatoriska kurser genom Antagningen kan under registreringsveckan webbregistrera sig.

Studenter på termin 1 blir registrerade på Juridisk introduktionskurs av studievägledningen efter det obligatoriska uppropet. Resterande kurser på termin 1, dvs. Europarätt och Statsrätt, webbregistrerar sig studenterna på själva och detta sker tidigast några dagar efter uppropet.

Denna webbregistrering på obligatoriska kurser kommer enbart att kunna göras av studenter som följer studieordningen och uppfyller respektive förkunskapskrav (och inte har tillgodoräknade obligatoriska kurser - kontakta i så fall bitr. studierektor Charlotta Lindström via e-post för hjälp med registrering).
 

Hur webbregistrerar jag mig?

1) Aktivera ditt universitetskonto www.su.se/aktivera ( om du inte tidigare har läst vid Stockholms universitet)

2) Registrera dig på kursen genom att logga in på: www.su.se/mittsu och välj ”Ladok för studenter" (fd. Mina studier). Använd gärna Google Chrome. 


Kan du inte webbregistrera dig eller uppfyller inte förkunskapskraven?

Om du av någon av anledning inte kan självregistrera dig (t.ex. inte uppfyller förkunskapskraven eller har tillgodoräknade kurser) var god besök studievägledningen på Utbildningskansliet för hjälp med registrering. Om du har kunnat webbregistrera dig trots att du inte uppfyller förkunskapskraven har du beviljats dispens.
Observera att registreringar inte tas emot via e-post eller telefon.

 

Öppettider registreringsveckan

Veckan innan terminsstart äger registreringsveckan rum och då har Utbildningskansliet utökade öppettider för de som inte har kunnat webbregistrera sig. Öppettider publiceras under rubriken aktuell studentinformation.


Omregistrering på obligatoriska kurser

Kontakta aktuell kursadministratör/amanuens för hjälp med omregistrering. Om du vill delta i gruppundervisningen måste du meddela detta till kursadministratören/amanuensen då detta endast kan ske i mån av plats.


Registrering på specialkurser

Registrering/omregistrering på specialkurser görs av respektive kursadministratör/amanuens.
 

Registrering på examensarbete

Registrering på examensarbete görs av kursadministratörerna för examensarbete.

 

Avregistrering/tidigt avbrott

Registrerade studenter som vill göra ett tidigt avbrott på en kurs, d.v.s. avregistrera sig, ska göra detta inom tre veckor från kursstart för att kunna bli förstagångsregistrerade nästa gång de vill läsa kursen. Observera att systemet inte räknar från kursens första dag utan det är från kursstartsveckan som tre veckor räknas. Studenterna kan själva anmäla tidigt avbrott via www.su.se/mittsu 
Obs! Detta kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!

För övrig administrativ information - se Studiehandboken.