Kurshemsida

Kurshemsidan för examensarbete VT18
Kurshemsida för examensarbete HT18
 

Blankett för Projekt PM

 

Examinationsseminarier

 

Försättsblad till examensarbete

 

Betygskriterier och examinationsprotokoll

Informationssökning

Kursplaner för studenter förstagångsregistrerade före den 2 september 2013

 

Kursplaner för studenter förstagångsregistrerade fr.o.m. den 2 september 2013 

 

Kontakt

Kursföreståndare för examensarbeten:
Johan Schelin
Rum: C 939 (mottagning: enl. ö.k.)
Telefon: 08 - 16 22 14
E-post: johan.schelin@juridicum.su.se
 

Kursadministratörer för examensarbeten:
Maria Fotiadis Forssjö
Rum: C469
Telefon: 08 - 16 26 37

Mottagningstid: måndag kl.12:30-14:00
Telefontid: Måndag kl.09.00-10.00
E-post: exarb@juridicum.su.se

André Söderberg
Rum: C878
Telefon: 08-16 36 47

Mottagningstid: Torsdag kl.12:30-14:00
Telefontid: Torsdag kl.14.00-15.00
E-post: exarb@juridicum.su.se