Varje obligatorisk kurs på juristprogrammet har förutom en kursplan även en s.k. kursbeskrivning som finns på respektive kurshemsida samt här där det framgår vad som gäller för kursen.


Examination

Kurserna på juristprogrammet har olika regler för vilka hjälpmedel som är tillåtna vid tentamen (se länken nedan). Kontrollera därför alltid vad som gäller för just den kursen som ska tenteras.

 

Obligatorium

Obligatoriska moment har en giltighetstid om två år. Detta innebär att om du exempelvis uppfyllt ett obligatorium HT2013 så är det giltigt till utgången av HT2015.

 

Disciplinära åtgärder

Förekomsten av otillåtna hjälpmedel och brott mot ordningsföreskrifterna vid examination kan föranleda disciplinära åtgärder. Här finns information om de riktlinjer för disciplinärenden som gäller vid Stockholms universitet.