Juristprogrammet (JJUPG)

Termin 1:

Juridisk introduktionskurs, JIK-L (576 Kb)
Europarätt, EU-L (552 Kb)
Statsrätt, STAT-L (156 Kb)


Termin 2: 

Civilrätt A, CA-L (89 Kb)
Civilrätt B, CB-L (96 Kb)


Termin 3: 

Civilrätt C, CC-L (126 Kb)
Civilrätt D, CD-L (93 Kb)
Associationsrätt, ASS-L (62 Kb)


Termin 4:

Skatterätt, SKATT-L (206 Kb)
Straffrätt, STRAFF-L (370 Kb)


Termin 5: 

Processrätt PRO-L (231 Kb)  
Folkrätt, FO-L (268 Kb)
Internationell privaträtt, IP-L (189 Kb)


Termin 6:

Rättshistoria, RH-L (221 Kb)
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt FÖRV-L (217 Kb)


Termin 7: 

Rättsinformatik, RI-H (226 Kb)
Allmän rättslära, AR-L (154 Kb)
Examensarbete (249 Kb)

 

Specialkurser

American and English Business Law (124 Kb)
Barnrätt (102 Kb)
EU External Trade Relations Law and Policy (88 Kb)
Human Rights in a Global Perspective (725 Kb)
International Criminal Law (374 Kb)
Företagsbeskattning (64 Kb)
Offentlig upphandling, specialkurs (379 Kb)
Försäkringsrätt (131 Kb)
Juridisk engelska (177 Kb)
Praktisk europaprocess (153 Kb)

 

Fristående kurser

Arbetsrätt (34 Kb)
Beskattningsrätt (242 Kb)
Juridisk översiktskurs (183 Kb)
Offentlig upphandling (327 Kb)
Offentlig upphandling, avancerad nivå (414 Kb)
Medie- och marknadsjuridik (155 Kb)