Nya studieordningen:

Juridisk introduktionskurs, JIK-L (576 Kb)
Europarätt, EU-L (151 Kb)
Statsrätt, STAT-L (152 Kb)
Civilrätt A, CA-L (162 Kb)
Civilrätt B, CB-L (2482 Kb)
Civilrätt C, CC-L (216 Kb)
CivilrättD, CD-L (96 Kb)
Associationsrätt, ASS-L (62 Kb)
Skatterätt, SKATT-L (406 Kb)
Straffrätt, STRAFF-L (351 Kb)
Processrätt PRO-L (238 Kb) (HT19)
Rättshistoria, RH-L (167 Kb)
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt FÖRV-L (344 Kb)
Juridisk engelska, JUENG-P (177 Kb)

Rättsinformatik, RI-H (194 Kb)
Folkrätt, FO-L (254 Kb)
Internationell privaträtt, IP-L (477 Kb)
Allmän rättslära, AR-L (184 Kb)
Examensarbete (249 Kb)

 


Gamla studieordningen:

Europarätt, EU-P (108 Kb)
Civilrätt 4, C4-P (281 Kb)
Skatterätt, SKATT-P (214 Kb)
Allmän rättslära, AR-P (126 Kb)
Processrätt, PRO-P (233 Kb)
Civilrätt 2, C2-P (191 Kb)

 

Fristående kurser:

Beskattningsrätt, HA22FF (242 Kb)

Juridisk översiktskurs, JÖK (183 Kb)
Offentlig upphandling (327 Kb)
Offentlig upphandling, avancerad nivå (414 Kb)
Medie- och marknadsjuridik, MMJ (155 Kb)

 

 

 

 

Specialkurser:

American and English Business Law, SPEA-P (124 Kb)

Human Rights in a Global Perspective, HRGP-AP (355 Kb)

International Criminal Law (501 Kb)

Företagsbeskattning, FÖREB-P (64 Kb)

Offentlig upphandling, specialkurs (379 Kb)

 

Kompletteringsutbildning för utländska jurister (242 Kb)