Juristprogrammet (JJUPG)

Termin 1:

Juridisk introduktionskurs, JIK-L (576 Kb)
Europarätt, EU-L (552 Kb)
Statsrätt, STAT-L (156 Kb)


Termin 2: 

Civilrätt A, CA-L (89 Kb)
Civilrätt B, CB-L (169 Kb)


Termin 3: 

Civilrätt C, CC-L (126 Kb)
Civilrätt D, CD-L (93 Kb)
Associationsrätt, ASS-L (62 Kb)


Termin 4:

Skatterätt, SKATT-L (406 Kb)
Straffrätt, STRAFF-L (370 Kb)


Termin 5: 

Processrätt PRO-L (382 Kb) (VT20)
Folkrätt, FO-L (936 Kb)
Internationell privaträtt, IP-L (479 Kb)

Termin 6:

Rättshistoria, RH-L (172 Kb)
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt FÖRV-L (908 Kb)

Termin 7: 

Rättsinformatik, RI-H (198 Kb)
Allmän rättslära, AR-L (193 Kb)

Examensarbete (249 Kb)

 

Specialkurser

American and English Business Law (124 Kb)
EU External Trade Relations Law and Policy (88 Kb)
Human Rights in a Global Perspective (1026 Kb)
International Criminal Law (374 Kb)
Företagsbeskattning (64 Kb)
Offentlig upphandling, specialkurs (379 Kb)
Försäkringsrätt (131 Kb)
Juridisk engelska (177 Kb)
Praktisk europaprocess (153 Kb)

 

Fristående kurser

Arbetsrätt (34 Kb)
Beskattningsrätt (242 Kb)
Juridisk översiktskurs (183 Kb)
Offentlig upphandling (327 Kb)
Offentlig upphandling, avancerad nivå (414 Kb)
Medie- och marknadsjuridik (155 Kb)