Nya studieordningen:

Juridisk introduktionskurs, JIK-L (545 Kb)
Europarätt, EU-L (151 Kb)
Statsrätt, STAT-L (169 Kb)
Civilrätt A, CA-L (162 Kb)
Civilrätt B, CB-L (172 Kb)
Civilrätt C, CC-L (216 Kb)
CivilrättD, CD-L (287 Kb)
Associationsrätt, ASS-L (62 Kb)
Skatterätt, SKATT-L (406 Kb)
Straffrätt, STRAFF-L (194 Kb)
Processrätt, PRO-L (260 Kb) L (HT18)
Rättshistoria HT 18 (768 Kb)
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt HT18 (127 Kb) (HT 18)
Juridisk engelska, JUENG-P (177 Kb)

Rättsinformatik, RI-H (194 Kb)
Folkrätt, FO-L (434 Kb)
Internationell privaträtt, IP-L (477 Kb)
Allmän rättslära, AR-L (184 Kb)
Examensarbete (215 Kb)

 


Gamla studieordningen:

Europarätt, EU-P (108 Kb)
Civilrätt 4, C4-P (281 Kb)
Skatterätt, SKATT-P (214 Kb)
Allmän rättslära, AR-P (126 Kb)
Processrätt, PRO-P (233 Kb)
Civilrätt 2, C2-P (191 Kb)

 

Fristående kurser:

Juridisk överiktskurs, JÖK (282 Kb)
Medie- och marknadsjuridik, MMJ (155 Kb)

 

Specialkurser:

American and English Business Law, SPEA-P (124 Kb)

Human Rights in a Global Perspective, HRGP-AP (1005 Kb)

International Criminal Law (501 Kb)

Företagsbeskattning, FÖREB-P (64 Kb)

 

Kompletteringsutbildning för utländska jurister (242 Kb)