Juristprogrammet (JJUPG)

Termin 1:

Juridisk introduktionskurs, JIK-L (576 Kb)
Europarätt, EU-L (233 Kb)
Statsrätt, STAT-L (166 Kb)


Termin 2: 

Civilrätt A, CA-L (89 Kb)
Civilrätt B, CB-L (96 Kb)


Termin 3: 

Civilrätt C, CC-L (126 Kb)
Civilrätt D, CD-L (93 Kb)
Associationsrätt, ASS-L (62 Kb)


Termin 4:

Skatterätt, SKATT-L (206 Kb)
Straffrätt, STRAFF-L (241 Kb)


Termin 5: 

Processrätt PRO-L (231 Kb)  
Folkrätt, FO-L (268 Kb)
Internationell privaträtt, IP-L (189 Kb)


Termin 6:

Rättshistoria, RH-L (221 Kb)
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt FÖRV-L (217 Kb)


Termin 7: 

Rättsinformatik, RI-H (226 Kb)
Allmän rättslära, AR-L (154 Kb)
Examensarbete (249 Kb)

 

Specialkurser

Aktiemarknadsrätt (108 Kb)
American and English Business Law (124 Kb)
Barnrätt (102 Kb)
Bolagsrätt (109 Kb)
EU External Trade Relations Law and Policy (88 Kb)
Human Rights in a Global Perspective (725 Kb)
International Criminal Law (374 Kb)
Internationell skatterätt (137 Kb)
Företagsbeskattning (64 Kb)
Offentlig upphandling, specialkurs (215 Kb)
Försäkringsrätt (131 Kb)
Juridisk engelska (177 Kb)
Praktisk europaprocess (153 Kb)
Migrationsrätt (393 Kb)

 

Fristående kurser

Arbetsrätt (34 Kb)
Beskattningsrätt (242 Kb)
Juridisk översiktskurs (183 Kb)
Offentlig upphandling (327 Kb)
Offentlig upphandling, avancerad nivå (414 Kb)
Medie- och marknadsjuridik (155 Kb)