Juristprogrammet (JJUPG)

Termin 1:

Juridisk introduktionskurs, JIK-L (196 Kb)
Europarätt, EU-L (233 Kb)
Statsrätt, STAT-L (165 Kb)


Termin 2: 

Civilrätt A, CA-L (89 Kb)
Civilrätt B, CB-L (96 Kb)


Termin 3: 

Civilrätt C, CC-L (218 Kb)
Civilrätt D, CD-L (93 Kb)
Associationsrätt, ASS-L (62 Kb)


Termin 4:

Skatterätt, SKATT-L (206 Kb)
Straffrätt, STRAFF-L (241 Kb)


Termin 5: 

Processrätt PRO-L (231 Kb)  
Folkrätt, FO-L (268 Kb)
Internationell privaträtt, IP-L (189 Kb)


Termin 6:

Rättshistoria, RH-L (255 Kb)
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt FÖRV-L (217 Kb)


Termin 7: 

Rättsinformatik, RI-H (226 Kb)
Allmän rättslära, AR-L (193 Kb)
Examensarbete (249 Kb)

 

Specialkurser

Aktiemarknadsrätt (108 Kb)
American and English Business Law (124 Kb)
Barnrätt (13 Kb)
Bolagsrätt (64 Kb)
EU External Trade Relations Law and Policy (88 Kb)
Företagsbeskattning (76 Kb)
Försäkringsrätt (131 Kb)
Förvaltningsprocessrätt (102 Kb)
Human Rights in a Global Perspective (725 Kb)
International Criminal Law (396 Kb)
Internationell skatterätt (137 Kb)
Juridisk engelska (177 Kb)
Juridisk metodlära (200 Kb)
Legal Systems and Methods (224 Kb)
Migrationsrätt (393 Kb)
Miljörätt (64 Kb)
Offentlig upphandling, specialkurs (150 Kb)
Praktisk europaprocess (153 Kb)
Public International Law (818 Kb)
Straffprocess – casekurs med bevisrättslig inriktning (214 Kb)
Straffrätt och samhälle (255 Kb)
The Global Labour Market and International Labour Law (66 Kb)

 

Fristående kurser

Arbetsrätt (34 Kb)
Beskattningsrätt (212 Kb)
Juridisk översiktskurs (183 Kb)
Medie- och marknadsjuridik (155 Kb)
Miljöskyddsjuridik (34 Kb)
Offentlig upphandling (327 Kb)
Offentlig upphandling, avancerad nivå (138 Kb)