Juristprogrammet

Grundkurser

Termin 1:

Statsrätt VT19 (82 Kb)

Europarätt HT19 (222 Kb)

Termin 2:

Civilrätt A HT18 (400 Kb)

Civilrätt B HT18 (368 Kb)

Termin 3:

Civilrätt D VT19 (283 Kb)

Termin 4:

Straffrätt HT19 (149 Kb)

Termin 5:

Processrätt HT19 (259 Kb)

Folkrätt VT19 (1267 Kb)

Internationell privaträtt VT19 (419 Kb)

Termin 6: 

Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt HT19 (505 Kb)

Sammanfattning av kursvärdering Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt VT19 (46 Kb)

Termin 7:

Rättsinformatik VT19 (164 Kb)

Rättsinformatik HT19 (181 Kb)

Allmän rättslära VT19 (212 Kb)

 

Specialkurser

Försäkringsrätt HT19 (256 Kb)

Offentlig upphandling VT 2019 (328 Kb)

Avancerad immaterialrätt VT19 (455 Kb)

Entreprenadrätt HT18 (209 Kb)

Kommersiell avtalsrätt H18 (223 Kb)

Skadeståndsrätt HT18 (223 Kb)

Medierätt HT18 (218 Kb)

Miljörätt HT19 (271 Kb)

IT-rätt HT18 (265 Kb)

Insolvensrätt med sakrätt HT18 (338 Kb)

Migrationsrätt VT19 (439 Kb)

Global Labour Market VT2019 (99 Kb)

 

Fristående kurser

Juridik och praktik 15 hp (A) VT19 (58 Kb)

Juridik och praktik 15 hp (B) VT19 (53 Kb)

Juridik och praktik 30 hp VT19 (60 Kb)

Maritime and transportation law HT18 (78 Kb)