Grundkurser

Civilrätt A HT18 (400 Kb)

Civilrätt B HT18 (368 Kb)

Civilrätt D VT19 (283 Kb)

Allmän rättslära VT19 (212 Kb)

Rättsinformatik VT19 (164 Kb)

Folkrätt VT19 (1267 Kb)

Statsrätt VT19 (82 Kb)

Internationell privaträtt VT19 (419 Kb)

Straffrätt VT19 (261 Kb)

Processrätt VT19 (261 Kb)

Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt VT19 (504 Kb)

Sammanfattning av kursvärdering Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt VT19 (46 Kb)

Juridik och praktik 15 hp (A) VT19 (58 Kb)

Juridik och praktik 15 hp (B) VT19 (53 Kb)

Juridik och praktik 30 hp VT19 (60 Kb)

Maritime and transportation law HT18 (78 Kb)

 

 

 

 

Specialkurser

Offentlig upphandling VT 2019 (328 Kb)

Avancerad immaterialrätt VT19 (455 Kb)

Entreprenadrätt HT18 (209 Kb)

Kommersiell avtalsrätt H18 (223 Kb)

Skadeståndsrätt HT18 (223 Kb)

Medierätt HT18 (218 Kb)

IT-rätt HT18 (265 Kb)

Insolvensrätt med sakrätt HT18 (338 Kb)

Migrationsrätt VT19 (439 Kb)

Global Labour Market VT2019 (99 Kb)