Specialkursansökan till höstterminen 2021 -

Läs mer här.


 

Specialkursansökan till vårterminen 2021

All information om antagning till specialkurserna finns i specialkurskatalogen som finns på hemsidan. All information ang. specialkursantagningen anses ha kommit till alla studenters kännedom i och med att specialkurskatalogen finns tillgänglig på hemsidan. Läs därför katalogen mycket noga!

Sista ansökningsdag: 15 oktober. 
Ansökan sker i FastReg.


Ändring av kursval kan göras så länge ansökningstiden pågår. Obs! Inga ändringar är alltså möjliga att göra efter den 15 oktober kl. 24.

Rangordna dina kursval enligt den ordning som du helst vill antas till kurserna. Det är mycket viktigt att du söker kurserna i den rangordning som du helst vill läsa dem då de lägre rangordnade kurserna stryks om du kommer in på en högre rangordnad kurs. För att vara säker på att få en specialkurs måste du göra fyra prioriteringar och sedan, om du endast fått reservplatser, också bevaka alla reservplatser.

Dina kursval sparas genom att du bekräftar dina val efter det att du valt kurserna.

VIKTIGT: När ansökan har utförts syns ett kvittonummer längst ner på skärmen. Skriv ut och spara denna sida med kvittonumret som bevis på att ansökan är utförd och har lagrats! Det är varje students eget ansvar att göra detta som en säkerhetsåtgärd.
Om du anger att du vill vara anonym så är det kvittonumret som blir din identitet på listorna som anslås.


 

A-perioden VT21

Den preliminära antagningen till vårens A-period kommer att publiceras under vecka 48 och du måste tacka ja till platserna senast mån den 7 dec kl. 24 (annars stryks platsen).
Den definitiva antagningen kommer att vara klar under vecka 51.

OBS! Bevakas platsen/reservplatsen inte enligt instruktionerna går den förlorad. Om man inte bevakar sin plats anses man ha tackat nej och stryks (förturen påverkas inte om man inte bevakar platsen).


B-perioden VT21

Den preliminära antagningen till vårens B-period kommer att publiceras under vecka 5 och du måste tacka ja till platserna senast måndag 15 februari kl. 24 (annars stryks platsen).
Den definitiva antagningen kommer att vara klar under vecka 9.

Specialkurskatalog VT21 (426 Kb)

Specialkurser översikt 2021 (72 Kb)

Ansökan andra fakulteter VT21 (22 Kb)

Ansökan kompletteringsutbildningen VT21 (21 Kb)

Anmälan till annan kurs inom program VT21 (43 Kb)

 

 

B-perioden VT21

Resultatet av den preliminära antagningen till B-perioden våren 2021 har nu publicerats.

 

Presentationsfilmer

Se presentationsfilmer från några av våra specialkurser här
 Våra specialkurser:

 
Kursnamn hp
Aktiemarknadsrätt 15
American and English Business Law 15
Arbetsrätt med EU-rättslig inriktning 15
Avancerad immaterialrätt 15
Barnrätt 15
Bodelning och arvskifte 15
Bolagsrätt 15
Central fastighetsrätt 15
Civilprocess 15
Comparative Law 15
Competition Law 15
Cyber Law 15
Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning  15 
Den nya konstitutionella rätten 15
Entreprenadrätt 15
EU Banking and Financial Integration Law 15 
EU Internal Market Law 15 
EU Moot Court Part I (Är inte aktuell i specialkursutbudet) 15 
EU Moot Court II (Är inte aktuell i specialkursutbudet) + 7,5
EU External Trade Relations Law and Policy 15 
Equality Law 15
Family Law Across Borders 15
Finansmarknad och Kredit 15
Företagsbeskattning 15
Försäkringsrätt 15
Förundersökning 15
Förvaltningsprocessrätt 15
Human Rights in a Global Perspective 15
Insolvensrätt med sakrätt 15
International Commercial Dispute Resolution 15
International Criminal Law 15
International Law and the Global Economy 15
Internationell förmögenhetsrätt                        15
Internationell skatterätt 15
IT-rätt 15
Juridisk metodlära 15
Kommersiell avtalsrätt 15
Law and Economics part 1 (Department of Economics) 7,5
Law and Economics part 2 (Faculty of Law) + 7,5 
Legal English 15
Legal Systems and Methods 15 
Maritime & Transportation Law 15 
Medierätt 15 
Migrationsrätt 15 
Miljörätt 15 
Offentlig upphandling 15 
Praktisk europaprocess 15 
Public International Law 15 
Rättspsykologi 15 
Skadeståndsrätt 15 
Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inriktning 15 
Straffrättens allmänna del 15
Straffrätt och samhälle 15 
Successionsrätt i teori och praktik 15 
The Global Labour Market and International Labour Law 15
The Internal Market - Digital and Social Challenges (Tidigare 'The Internal Market and its Social Dimension') 15
Transboundary Environmental Law 15