Resultatet av den definitiva antagningen till HT20 B-period har nu publicerats

OBSERVERA:
Antagningen till specialkurserna har skett under förutsättningen att:
- allmän behörighet styrkts senast vid kursstart, dvs. 150 hp obligatoriska kurser på juristprogrammet
- förkunskapskraven för resp. specialkurs uppfylls senast vid kursstart eller att dispens sökts hos och beviljats av kursföreståndaren
- du inte har tagit ut din juristexamen innan kursstart

Information om obligatorisk registrering skickas av kursadministratören/amanuensen via e-post till de antagna studenterna. I informationen kommer att finns instruktioner för den obligatoriska registreringen och introduktionsföreläsningen - läs därför noga! Vid ev. frågor kontakta resp. kursadministratör.

 

 

Aktiemarknadsrätt (106 Kb)

Barnrätt (109 Kb)

Bodelning och arvsskifte (110 Kb)

Comparative Law (103 Kb)

Competition Law (105 Kb)

Den nya konstitutionella rätten (106 Kb)

EU Banking and Financial Integration Law (106 Kb)

Företagsbeskattning (109 Kb)

Försäkringsrätt (106 Kb)

IT-rätt (108 Kb)

Insolvensrätt med sakrätt (110 Kb)

International Criminal Law (108 Kb)

Kommersiell avtalsrätt (108 Kb)

Maritime and Transportation Law (104 Kb)

The Internal Market - Digital and Social Challenges (106 Kb)