Resultatet av den definitiva antagningen till VT21 A-period har nu publicerats

OBSERVERA:
Antagningen till specialkurserna har skett under förutsättningen att:
- allmän behörighet styrkts senast vid kursstart, dvs. 150 hp obligatoriska kurser på juristprogrammet
- förkunskapskraven för resp. specialkurs uppfylls senast vid kursstart eller att dispens sökts hos och beviljats av kursföreståndaren
- du inte har tagit ut din juristexamen innan kursstart

Information om obligatorisk registrering skickas av kursadministratören/amanuensen via e-post till de antagna studenterna. I informationen kommer att finns instruktioner för den obligatoriska registreringen och introduktionsföreläsningen - läs därför noga! Vid ev. frågor kontakta resp. kursadministratör.

 

Definitiva antagningslistor:

Avancerad immaterialrätt (115 Kb)

Bolagsrätt (126 Kb)

Entreprenadrätt (118 Kb)

EU Internal Market Law (127 Kb)

Family Law Across Borders (124 Kb)

Förundersökning (129 Kb)

Förvaltningsprocessrätt (139 Kb)

Human Rights in a Global Perspective (132 Kb)

Internationell skatterätt (116 Kb)

Offentlig upphandling (102 Kb)

Skadeståndsrätt (105 Kb)

Straffrätt och samhälle (107 Kb)

Transboundary Environmental Law (132 Kb)