Resultatet av den preliminära antagningen till A-perioden hösten 2020 har nu publicerats

OBSERVERA:
Antagningen till specialkurserna har skett under förutsättningen att:
- allmän behörighet styrkts senast vid kursstart, dvs. 150 hp obligatoriska kurser på juristprogrammet
- förkunskapskraven för resp. specialkurs uppfylls senast vid kursstart eller att dispens sökts hos och beviljats av kursföreståndaren
- du inte har tagit ut din juris kandidat-/juristexamen innan kursstart

Observera att det på de flesta specialkurser är långa reservlistor vid den preliminära antagningen. Detta brukar oftast ha förändrats när den definitiva antagningen publiceras.

Svarsinstruktioner för antagna och reserver:  
För att behålla sin preliminära plats resp. reservplats måste platsen bevakas senast fredagen den 29 maj kl. 24. Om man inte bevakar sin plats i tid förlorar man sin plats!

Kurserna står i den ordning som du rangordnat kurserna i din ansökan. Om du har preliminärantagits till ditt förstahandsval,  har de alternativa valen som du har gjort strukits. Om man inte har blivit antagen till sitt förstahandsval har man placerats som reserv på kursen. Man kan då ha blivit antagen till något av sitt andrahands- tredjehandsval eller fjärdehandsval. Om man bevakar samtliga platser förutsätts att man vill ha den plats som var högst prioriterad i ansökan (- bevaka inte platsen annars).

Förklaringar:
- "Bevaka plats" innebär att du preliminärantagits till kursen.
- "Bevaka reservplats" innebär att du står som reserv på kursen
- "Ansökt" innebär att du har strukits då du antingen har kommit in på en högre rangordnat kurs eller inte uppfyller behörigheten för att få söka specialkurser.


Instruktioner för bevakning:
Bevakningen görs genom att du först går in via länken "Här kan du bekräfta och se resultatet av din ansökan" högst upp på sidan och sedan under rubriken "Status" klickar på rutan "Bevaka plats", så att en bock syns. Detta sparas automatiskt när du loggar ut ur Fastreg. Du får alltså inget kvitto då allt lagras automatiskt.

Kontrollera dock att allt blev rätt genom att logga in i Fastreg igen efter det att du bevakat platsen, dvs. tackat ja! Det är ditt ansvar att kontrollera att din bevakning har lagrats!

OBS! Bevakas platsen/reservplatsen inte enligt ovanstående instruktioner går den förlorad. Om man inte bevakar sin plats anses man ha tackat nej och stryks (förturen påverkas inte om man inte bevakar platsen).

Definitiv antagningslista:
Besked om vilka som har antagits efter bevakningsperioden anslås i Fastreg senast vecka 23 (senast 5/6) .

 

Bolagsrätt (112 Kb)

Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning (113 Kb)

Equality Law (148 Kb)

Finansmarknad och kredit (112 Kb)

Human Rights in a Global Perspective (126 Kb)

Legal English (108 Kb)

Legal Systems and Methods (108 Kb)

Medierätt (108 Kb)

Miljörätt (108 Kb)

Public International Law (109 Kb)

Rättspsykologi (111 Kb)

Skadeståndsrätt (111 Kb)