En lista på alla våra specialkurser med länk till resp. kurshemsida finns i tabellen längst ner på sidan.

Allmänt:
All information om antagningen finns i specialkurskatalogen (se nedan). För mer info se även: Specialkursansökan och antagning.

 

Kataloger/Antagningslistor/Ansökan etc. VT 2019:

Specialkursansökan till vårterminen 2019:

All information om antagning till specialkurserna finns i specialkurskatalogen, se nedan. All information ang. specialkursantagningen anses ha kommit till alla studenters kännedom i och med att specialkurskatalogen finns tillgänglig på hemsidan. Läs därför katalogen mycket noga!

Sista ansökningsdag: 15 oktober.

Ändring av kursval kan göras så länge ansökningstiden pågår. Obs! Inga ändringar är alltså möjliga att göra efter den 15 oktober kl. 24.

Rangordna dina kursval enligt den ordning som du helst vill antas till kurserna. Det är mycket viktigt att du söker kurserna i den rangordning som du helst vill läsa dem då de lägre rangordnade kurserna stryks om du kommer in på en högre rangordnad kurs. 

Dina kursval sparas genom att du bekräftar dina val efter det att du valt kurserna. VIKTIGT: När ansökan har utförts syns ett kvittonummer längst ner på skärmen. Skriv ut och spara denna sida med kvittonumret som bevis på att ansökan är utförd och har lagrats! Det är varje students eget ansvar att göra detta som en säkerhetsåtgärd. Om du anger att du vill vara anonym så är det kvittonumret som blir din identitet på listorna som anslås.

 

ANTAGNING A-PERIOD VT19

Resultatet av den definitiva antagningen till VT19 A-period har nu publicerats

OBSERVERA:
Antagningen till specialkurserna har skett under förutsättningen att:
- allmän behörighet styrkts senast vid kursstart, dvs. 150 hp obligatoriska kurser på juristprogrammet
- förkunskapskraven för resp. specialkurs uppfylls senast vid kursstart eller att dispens sökts hos och beviljats av kursföreståndaren
- du inte har tagit ut din juristexamen innan kursstart

Kallelse till den obligatoriska registreringsdagen skickas av kursadministratören/amanuensen via e-post till de antagna studenterna. I kallelsen finns instruktioner för den obligatoriska registreringen och introduktionsföreläsningen - läs kallelsen därför noga! Vid ev. frågor kontakta resp. kursadministratör.

Listor över definitiv antagning VT19 A-period

 

 

B-perioden:
Den preliminära antagningen till vårens B-period kommer att publiceras under vecka 6 och du måste tacka ja till platserna senast onsdag 20 februari kl. 24 (annars stryks platsen).
Den definitiva antagningen kommer att vara klar under vecka 10.
 

Specialkurskatalog VT19 (342 Kb)

Kursutbud översikt Läsåret 19 (57 Kb)

Ansökan andra juridiska fakulteter (36 Kb)

Ansökan Kompletteringsutbildning (31 Kb)

 

 

 

Kataloger/Antagningslistor/Ansökan etc. HT 2018Specialkursansökan till höstterminen 2018:

Specialkurskatalog HT18 (841 Kb)

Specialkurser HT18-VT19 översikt (56 Kb)

 


Våra specialkurser:

 

 
Kursnamn hp
Aktiemarknadsrätt 15
American and English Business Law 15
Arbetsrätt med EU-rättslig inriktning 15
Avancerad immaterialrätt 15
Barnrätt 15
Bodelning och arvskifte 15
Bolagsrätt 15
Business and Human Rights 15
Central fastighetsrätt 15
Civilprocess 15
Comparative Law 15
Competition Law 15
Constitutional Law of the European Union 15
Cyber Law 15
Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning  15 
Dynamic Competition Law 15
Entreprenadrätt 15
EU Banking and Financial Integration Law 15 
EU Internal Market Law 15 
EU Private International Commercial Law 15 
EU Moot Court Part I (Är inte aktuell i specialkursutbudet). 15 
EU Moot Court II (Är inte aktuell i specialkursutbudet). (+ 7,5)
EU External Trade Relations Law and Policy 15 
Environmental Law Across State Borders:
International, Supranational, and Transnational
15 
European Intellectual Property Law  15 
European and Swedish Labour and Employment Law  15 
Equality Law 15
Experimentell immaterialrätt & immaterialrättsprocess 15
Family Law Across Borders 15
Finansmarknad och Kredit 15
Företagsbeskattning 15
Försäkringsrätt 15
Förundersökning 15
Förvaltningsprocess 15
Human Rights in a Global Perspective 15
Insolvensrätt med sakrätt 15
International Commercial Dispute Resolution 15
International Contracting 15
International Criminal Law 15
International Law and the Economy 15
Internationell förmögenhetsrätt                         
Internationell skatterätt 15
IT-rätt 15
Juridisk metodlära 15
Kommersiell avtalsrätt 15
Kommunalrätt 15 
Kredit och finansiering 15 
Law and Economics part 1 (Department of Economics) 7,5
Law and Economics part 2 (Faculty of Law) + 7,5 
Law and Information Communication Technology 15 
Legal English 15
Legal Systems and Methods 15 
Legislation in Theory and Practice 15 
Marine Insurance 15 
Maritime & Transportation Law 15 
Medierätt 15 
Migrationsrätt 15 
Miljörätt 15 
Modern Approaches to Legal Reasoning 15 
Mänskliga rättigheter 15 
Offentlig upphandling 15 
Praktisk europaprocess 15 
Public International Law 15 
Rule of Law, Legal Reform and International Organisations 15 
Rättspsykologi 15 
Skadeståndsrätt 15 
Skattejuridisk metodkurs 15 
Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inriktning 15 
Straffrättens allmänna del  
Straffrätt och samhälle 15 
Successionsrätt 15 
Svensk och internationell skiljemannarätt 15 
Svensk statsrätt ur ett europeiskt perspektiv  15 
Terapeutisk juridik 15 
The Global Labour Market and International Labour Law 15
The Internal Market and its Social Dimension 15
The Law & Policy of EU's External Relations  15