Specialkursansökan till höstterminen 2020

All information om antagning till specialkurserna finns i specialkurskatalogen som finns på hemsidan. All information ang. specialkursantagningen anses ha kommit till alla studenters kännedom i och med att specialkurskatalogen finns tillgänglig på hemsidan. Läs därför katalogen mycket noga!

Sista ansökningsdag: 15 april.

Ändring av kursval kan göras så länge ansökningstiden pågår. Obs! Inga ändringar är alltså möjliga att göra efter den 15 april kl. 24.

Rangordna dina kursval enligt den ordning som du helst vill antas till kurserna. Det är mycket viktigt att du söker kurserna i den rangordning som du helst vill läsa dem då de lägre rangordnade kurserna stryks om du kommer in på en högre rangordnad kurs. För att vara säker på att få en specialkurs måste du göra fyra prioriteringar och sedan, om du endast fått reservplatser, också bevaka alla reservplatser.

Dina kursval sparas genom att du bekräftar dina val efter det att du valt kurserna.
VIKTIGT: När ansökan har utförts syns ett kvittonummer längst ner på skärmen. Skriv ut och spara denna sida med kvittonumret som bevis på att ansökan är utförd och har lagrats! Det är varje students eget ansvar att göra detta som en säkerhetsåtgärd.
Om du anger att du vill vara anonym så är det kvittonumret som blir din identitet på listorna som anslås.


A-perioden HT20

Den preliminära antagningen till höstens A-period kommer att publiceras under vecka 21 och du måste tacka ja till platserna senast fredag den 29 maj kl. 24 (annars stryks platsen).
Den definitiva antagningen kommer att vara klar under vecka 23.

OBS! Bevakas platsen/reservplatsen inte enligt instruktionerna går den förlorad. Om man inte bevakar sin plats anses man ha tackat nej och stryks (förturen påverkas inte om man inte bevakar platsen).


B-perioden HT20

Den preliminära antagningen till höstens B-period kommer att publiceras under vecka 40 och du måste tacka ja till platserna senast måndag 5 oktober kl. 24 (annars stryks platsen).
Den definitiva antagningen kommer att vara klar under vecka 42.
 

Specialkurskatalog HT20 (336 Kb)

Specialkursutbud HT20/VT21 Översikt (60 Kb)

Ansökan andra fakulteter (22 Kb)

Ansökan komplettering HT20 (21 Kb)

Ansökan till annan kurs inom program HT20 (42 Kb)Vårterminen 2020

B-perioden VT2020

Specialkurskatalog VT20 (338 Kb)

Specialkurser VT20/HT20 Översikt (57 Kb)

Definitiv antagning B-perioden VT2020Våra specialkurser:

 
Kursnamn hp
Aktiemarknadsrätt 15
American and English Business Law 15
Arbetsrätt med EU-rättslig inriktning 15
Avancerad immaterialrätt 15
Barnrätt 15
Bodelning och arvskifte 15
Bolagsrätt 15
Business and Human Rights 15
Central fastighetsrätt 15
Civilprocess 15
Comparative Law 15
Competition Law 15
Constitutional Law of the European Union 15
Cyber Law 15
Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning  15 
Den nya konstitutionella rätten 15
Dynamic Competition Law 15
Entreprenadrätt 15
EU Banking and Financial Integration Law 15 
EU Internal Market Law 15 
EU Private International Commercial Law 15 
EU Moot Court Part I (Är inte aktuell i specialkursutbudet) 15 
EU Moot Court II (Är inte aktuell i specialkursutbudet) + 7,5
EU External Trade Relations Law and Policy 15 
Environmental Law Across State Borders:
International, Supranational, and Transnational
15 
European Intellectual Property Law  15 
European and Swedish Labour and Employment Law  15 
Equality Law 15
Experimentell immaterialrätt & immaterialrättsprocess 15
Family Law Across Borders 15
Finansmarknad och Kredit 15
Företagsbeskattning 15
Försäkringsrätt 15
Förundersökning 15
Förvaltningsprocess 15
Human Rights in a Global Perspective 15
Insolvensrätt med sakrätt 15
International Commercial Dispute Resolution 15
International Contracting 15
International Criminal Law 15
International Law and the Economy 15
Internationell förmögenhetsrätt                        15
Internationell skatterätt 15
IT-rätt 15
Juridisk metodlära 15
Kommersiell avtalsrätt 15
Kommunalrätt 15 
Kredit och finansiering 15 
Law and Economics part 1 (Department of Economics) 7,5
Law and Economics part 2 (Faculty of Law) + 7,5 
Law and Information Communication Technology 15 
Legal English 15
Legal Systems and Methods 15 
Legislation in Theory and Practice 15 
Marine Insurance 15 
Maritime & Transportation Law 15 
Medierätt 15 
Migrationsrätt 15 
Miljörätt 15 
Modern Approaches to Legal Reasoning 15 
Mänskliga rättigheter 15 
Offentlig upphandling 15 
Praktisk europaprocess 15 
Public International Law 15 
Rule of Law, Legal Reform and International Organisations 15 
Rättspsykologi 15 
Skadeståndsrätt 15 
Skattejuridisk metodkurs 15 
Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inriktning 15 
Straffrättens allmänna del 15
Straffrätt och samhälle 15 
Successionsrätt 15 
Svensk och internationell skiljemannarätt 15 
Svensk statsrätt ur ett europeiskt perspektiv  15 
Terapeutisk juridik 15 
The Global Labour Market and International Labour Law 15
The Internal Market - Digital and Social Challenges (Tidigare 'The Internal Market and its Social Dimension') 15
The Law & Policy of EU's External Relations  15