Studieuppehåll

Om du vill göra uppehåll under utbildningen måste du ansöka om detta på särskild blankett. Blanketten finns på hemsidan.

Det måste föreligga särskilda skäl för att studieuppehåll skal beviljas. Särskilda skäl kan enligt högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Intyg som styrker de angivna skälen skall bifogas.

Studieuppehåll beviljas endast för hel termin och maximalt två terminer i taget. Om du vill förlänga ditt studieuppehåll måste du ansöka om det. I annat fall löper du risken att förlora din plats. Uppehållet kan på begäran förlängas med maximalt två terminer i taget, men endast genom nytt beslut av institutionen. 

Obs! När du blivit beviljad studieuppehåll får du inte tentera några kurser på juristprogrammet under uppehållet.

Studieavbrott 

Om du avbryter studierna utan ett beviljat studieuppehåll riskerar du att förlora din plats på juristprogrammet. Du kan då endast återkomma i mån av ledig plats. Om du inte har för avsikt att fortsätta studera juridik ska du ansöka om studieavbrott.

Du kan dock vara oregistrerad i tre terminer i följd på juristprogrammet utan att det påverkar din studieplats på juristprogrammet. Observera att treterminsregeln förfaller om studieordningen upphör. Du kan inte heller återkomma till en studieordning som har upphört. T.ex. upphör den gamla studieordningen den 30/6-2018 vilket innebär att studenter antagna till denna studieordning med programkod JJUPK måste vara klara med samtliga kurser före detta datum oavsett om man har varit oregistrerad i tre terminer eller inte.”