De huvudområden som studenten kan välja att skriva sin uppsats inom är:
 

 •  Allmän kriminologi
 •  Allmän rättslära
 •  Civilrätt (se underämnen nedan)
 •  Europarätt
 •  Folkrätt
 •  Förvaltningsrätt
 •  Internationell privaträtt
 •  Miljörätt
 •  Processrätt
 •  Rättsekonomi
 •  Rättshistoria
 •  Rättsinformatik
 •  Rättssociologi
 •  Skatterätt
 •  Statsrätt
 •  Straffrätt

 

 • Studenter antagna på juristutbildningen före HT12 kan även välja att skriva uppsats inom företagsekonomi och nationalekonomi.


För examensarbete i något av ämnena allmän kriminologi, rättsekonomi och rättssociologi fordras att den studerande uppfyller de krav som inom respektive ämne gäller för tillträde till avancerad nivå, om inte särskilda skäl föranleder annat. Detta gäller även ämnena företagsekonomi och nationalekonomi.

Uppsatsen kan vara tvärvetenskaplig, men måste registreras under ett av huvudämnena. Bestämmer sig studenten för att skriva inom civilrätt skall även underämne väljas.

Godkända underämnen till civilrätt är:
 

 •  Familjerätt
 •  Arbetsrätt
 •  Avtalsrätt
 •  Obligationsrätt
 •  Sakrätt beträffande lös egendom
 •  Sakrätt beträffande fast egendom
 •  Fordringsrätt
 •  Försäkringsrätt och skadeståndsrätt
 •  Sjö- och transporträtt
 •  Immaterialrätt
 •  Marknadsrätt
 •  Fastighetsrätt
 •  Entreprenadrätt
 •  Associationsrätt