1. Den första kontakten med en handledare tas redan innan anmälan om examensarbete görs. Handledaren kan vara en professor men i första hand bör det vara en lektor eller en mer junior lärare kopplad till institutionen. Externa handledare kan förordnas för det fall kompetens eller kapacitet saknas på institutionen. 
 
2. Handledaren är studentens stöd i uppsatsarbetet. Studenten förutsätts vända sig till denne med alla slag av frågor och problem. Det är lämpligt att studenten och handledaren kommer överens om hur samarbetet ska bedrivas, t.ex. hur ofta möten ska äga rum, formerna för kommunikation, handledarens roll, förväntningar på studenten osv. Det är lämpligt att studenten gör en "Uppsats-PM" som handledaren godkänner.