De studenter som registrerade sig på kursen före den 1 juli 2011 och som färdigställde uppsatsen senast den 31 oktober 2011 examineras enlig den ordning för examensarbeten som gällde före HT11. För övriga uppsatser gäller nya regler.

De studenter som inte omregistrerade sig senast den 31 oktober 2011 och därefter missat att omregistrera sig på varje ny termin behöver fylla i ny blankett och nyregistrera sig om de önskar färdigställa examensarbetet. Betyg kan inte erhållas om studenten inte är registrerad på innevarande termin.