Nya studieordningen:

Juridisk introduktionskurs, JIK-L (559 Kb)
Europarätt, EU-L (151 Kb)
Statsrätt, STAT-L (165 Kb)
Civilrätt A, CA-L (198 Kb)
Civilrätt B, CB-L (190 Kb)
Civilrätt C, CC-L (397 Kb)
CivilrättD, CD-L (287 Kb)
Associationsrätt, ASS-L (299 Kb)
Skatterätt, SKATT-L (406 Kb)
Straffrätt, STRAFF-L (194 Kb)
Processrätt, PRO-L (205 Kb) (VT 18)
Rättshistoria, RH-L (651 Kb) (VT 18)
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt VT18 (213 Kb) (VT 18)
Juridisk engelska, JUENG-P (177 Kb)
Rättsinformatik, RINF-L (146 Kb)
Folkrätt, FO-L (458 Kb)
Internationell privaträtt, IP-L (207 Kb)
Allmän rättslära, AR-L (84 Kb)
Examensarbete (211 Kb)


Gamla studieordningen:

Europarätt, EU-P (108 Kb)
Civilrätt 4, C4-P (281 Kb)
Skatterätt, SKATT-P (214 Kb)
Allmän rättslära, AR-P (126 Kb)
Processrätt, PRO-P (233 Kb)
Civilrätt 2, C2-P (191 Kb)

 

Fristående kurser:

Juridisk överiktskurs, JÖK (282 Kb)
Medie- och marknadsjuridik, MMJ (155 Kb)

 

Specialkurser:

American and English Business Law, SPEA-P (124 Kb)

Human Rights in a Global Perspective, HRGP-AP (357 Kb)

International Criminal Law (1074 Kb)

Företagsbeskattning, FÖREB-P (64 Kb)

 

Kompletteringsutbildning för utländska jurister (242 Kb)