Fotograf: Niklas Björling


Juristprogrammet, 270 hp

Juristprogrammet omfattar 270 högskolepoäng, det vill säga 4,5 års heltidsstudier. Examenstiteln är juristexamen, som översätts på engelska till Master of Laws (LL.M.). Den fullständiga juristutbildningen består av 195 obligatoriska högskolepoäng samt 75 högskolepoäng, så kallade specialkurser och examensarbete. Läs mer om studieordningen och kurserna här.

Juristexamen är en yrkesexamen som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis domare, advokat, åklagare och kronofogde. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i statlig och kommunal förvaltning. Vanliga arbetsplatser inom den privata sektorn är advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och större företag.

Juristprogrammet har även internationella inslag såsom möjligheter till utlandsstudier samt litteratur och undervisning på engelska.

Juristprogrammet ges av Juridiska institutionen, även kallad Juridicum. Läs mer om institutionen här: https://www.jurinst.su.se/om-oss
 

Snabblänkar

 

För aktuella tider som gäller för vårterminen 2020 vad god läs mer på sidan "Nyantagen vårterminen 2020?" (i menyn till vänster).


Obligatoriskt upprop

Antagna

Om du har antagits och tackat ja till din plats på juristprogrammet vid Stockholms universitet enligt anvisningar från www.antagning.se kommer du att få en kallelse till det obligatoriska uppropet som äger rum innan terminsstart.

Kallelsen till det obligatoriska uppropet kommer att skickas ut per e-post till den e-post du har angivit hos www.antagning.se. Vänligen öppna din skräppost om du inte har fått kallelsen. 

Reserver

En viss andel reserver kommer att bli kallade till upprop, ett så kallat obligatoriskt reservupprop, per e-post. En kallelse till reservuppropet är dock ingen garanti för att du kommer att bli erbjuden en plats. Glöm inte att titta i din skräppost.

De reserver som preliminärt kommer att kallas till det obligatoriska reservuppropet kan du se nedan. Kallelserna skickas per e-post preliminärt efter andra urvalet till den e-post du har angivit hos www.antagning.se.                                                                                                                                              .
OBS! Den som inte närvarar personligen eller genom ombud vid upprop/reservupprop anses ha tackat nej till sin plats på kursen.
Ett ombud kan vara en förälder, släkting, vän eller liknande och ombudet behöver inte ha fullmakt.

Vid laga förfall gäller inte ovanstående. Med laga förfall menas omständigheter utanför den enskildes kontroll, som t.ex. avbrott i allmänna kommunikationer eller plötslig sjukdom (läkarintyg krävs för aktuell dag). 

Det är först när du har tackat ja till din plats under uppropet/reservuppropet som du blir officiellt antagen och registrerad på en kurs.

Du måste med andra ord tacka ja till din plats både vid det första antagningsbeskedet från www.antagning.se och vid det obligatoriska uppropet/reservuppropet. Du kan inte tacka ja till en plats i efterhand eftersom din plats då har gått vidare till en reserv.


Frågor angående antagningen?

Var god kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet.
 

Har du läst juridik tidigare och vill ansöka om tillgodoräknande?

Du som är nyantagen till juristprogrammet är välkommen med din ansökan om svenskt tillgodoräknande via e-post helst efter det att det 2:a antagningsbeskedet har kommit. Besked om tillgodoräknande lämnas då via e-post efter det att det obligatoriska uppropet har ägt rum. Läs mer om tillgodoräknanden här:  Information om tillgodoräknande för nyantagna (166 Kb) .

Hur anmäler jag mig till grupp- och seminarieundervisning?

Nyantagna studenter får information om hur gruppanmälan går till vid det obligatoriska uppropet.

Hur hittar jag på universitetet?

Karta över universitetsområdet hittar du här.

Var hittar jag mer information?

För aktuella tider som gäller för vårterminen 2020 vad god läs mer på sidan "Nyantagen vårterminen 2020?" (i menyn till vänster).

Under uppropet kommer bl.a. Juridiska institutionens Studiehandbok att delas ut för VT20.

Stockholms universitet anordnar en välkomstdag för nya studenter. Programmet finner du på SU:s hemsida: su.se/valkomstdagen.

Studera med funktionsnedsättning

Studentavdelningen ger introduktionsdagar för nya studenter med funktionsnedsättning inklusive dyslexi i Studenthuset. Program läggs ut närmare terminsstart.

Mer information finns på SU:s hemsida och på sidan för särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier.

Engagera dig i Juridiska institutionens studentförening:

Information om Juridiska föreningen finns här.