Obligatoriskt upprop

Antagna

Om du har antagits och tackat ja till din plats på juristprogrammet vid Stockholms universitet enligt anvisningar från www.antagning.se kommer du att få en kallelse till det obligatoriska uppropet som äger rum den 10 januari 2018.

Kallelsen till det obligatoriska uppropet har skickats per e-post den 2/1-18. Terminsstart är den 15 januari 2018. Du hittar kallelsen till obligatoriskt upprop för antagna här.

OBS! Den som inte närvarar personligen eller genom ombud vid uppropet anses ha tackat nej till sin plats på kursen.
Ett ombud kan vara en förälder, släkting, vän eller liknande och ombudet behöver inte ha fullmakt.

Vid laga förfall gäller inte ovanstående. Med laga förfall menas omständigheter utanför den enskildes kontroll, som t.ex. avbrott i allmänna kommunikationer eller plötslig sjukdom (läkarintyg krävs). 

Information om juristprogrammets första kurs, d.v.s. juridisk introduktionskurs finns på Juridicums hemsida. Välkomstbrev från kursen hittar du här.

Karta över campus hittar du här.

Reserver

En viss andel reserver har också blivit kallade till upprop per e-post, ett så kallat obligatoriskt reservupprop. En kallelse till reservuppropet är dock ingen garanti för att du kommer att bli erbjuden en plats.

De reserver som har kallats till det obligatoriska reservupprop kan du se nedan. Kallelserna skickades per e-post tisdag den 2/1-18.


Urvalsgrupp

BF reserv 1-3, BI reserv 1-110, BII reserv 1-25 och HP reserv 1-60

Kallelsen till obligatoriskt reservupprop hittar du här.

Registrering

Nyantagna som har bevakat sin plats på det obligatoriska uppropet kommer automatiskt att bli registrerade av studievägledarna tidigast under eftermiddagen torsdag den 11 januari 2017.

 

OBSERVERA: Det är först när du har tackat ja till din plats under uppropet/reservuppropet som du blir officiellt antagen och registrerad på en kurs. Du måste med andra ord bevaka din plats både vid det första antagningsbeskedet från www.antagning.se och vid det obligatoriska uppropet/reservuppropet. Du kan inte tacka ja till en plats i efterhand eftersom din plats då har gått vidare till en reserv.

 

Frågor angående antagningen?

Var god kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet.

 

Tillgodoräknande

Var god läs mer här.

Gruppanmälan

Nyantagna studenter får information om gruppanmälan vid det obligatoriska uppropet. Det är studenten själv som anmäler sig till en grupp.

 

Övrig information

 Under uppropet kommer bl.a. information om Stockholms universitet i foldern "En lyckad terminsstart" och "Studiehandboken" att delas ut. Du kommer också att kunna hitta "Studiehandboken" på hemsidan i samband med terminsstarten.

Stockholms universitet anordnar en välkomstdag för nya studenter den 12/1 kl. 13-16. Programmet finner du på SU's hemsida: su.se/valkomstdagen.

Introduktionskurs för studenter med dyslexi: Studentavdelningen ger introduktionsdagar till nya studenter med funktionsnedsättning inklusive dyslexi mellan den 8-11 januari 2018 i Studenthuset.

Mer information finns på SU's hemsida.

Information om Juridiska föreningen finns här. Välkomstbrev från JF finns här.

Länkar till studentbostäder finns här.

Stockholms universitets informationssida för nya studenter finns här.