Öppettider registreringsveckan VT2018:

Måndag den 8/1 - torsdag den 11/1 kl. 10.00-11.30 och 12.30-15.00.

Fredag den 12/1 kl. 10.00-12.00.

VIKTIGT:
Anmälnings- och registreringsförfarande

Du som är antagen till juristprogrammet och ska läsa obligatoriska kurser som förstagångsregistrerad på termin 2-7, inför varje termin anmäla vilka kurser som du ska läsa och tacka ja till dessa. Detta för att du sedan ska kunna webbregistrera dig.

Obs! detta gäller enbart studenter på den nya studieordningen, dvs. antagna till juristprogrammet fr.o.m. HT2012.

Läs mer här: här


Registrering på obligatoriska kurser

OBS! Nedanstående gäller ej nyantagna till juristprogrammet
Registrering på en obligatorisk kurs kan senast göras den andra dagen efter kursens start!

 

Webbregistrering

Studenter på termin 2-7 på juristprogrammets nya studieordning och som har blivit antagen till obligatoriska kurser genom antagningen kan under registreringsveckan webbregistrera sig.

Denna webbregistrering kommer enbart att kunna göras av studenter som följer studieordningen och uppfyller respektive förkunskapskrav (och inte har tillgodoräknade obligatoriska kurser).

 

För att kunna läsa kursen ska du göra följande:

1)      Aktivera ditt universitetskonto www.su.se/aktivera ( om du inte tidigare har läst vid Stockholms universitet)

2)      Registrera dig på kursen genom att logga in på www.mitt.su.se och ”Mina studier”

 

Om du av någon av anledning inte kan självregistrera dig (t.ex. inte uppfyller förkunskapskraven eller har tillgodoräknat kurser) var god besök studievägledningen på Utbildningskansliet för registrering. Observera att registreringar inte tas emot på annat sätt.

Ej uppfyllda förkunskapskrav?

Om du inte uppfyller förkunskapskraven för att bli registrerad på en kurs måste du ansöka om dispens. Detta gör du genom att besöka studievägledningen på Utbildningskansliet. OBS! Om du har webbregistrerat dig i Mitt SU är dispensen beviljad.

Omregistrering på obligatoriska kurser

Omregistreringar görs av studenten själv i mitt universitet http://mitt.su.se. Om du vill delta i gruppundervisningen måste du kontakta respektive amanuens då detta endast kan ske i mån av plats.

Registrering på specialkurser

Registrering/omregistrering på specialkurser görs av respektive amanuens/kurssekreterare.

 

Registrering på examensarbete

Registrering på examensarbete görs från och med HT11 av administratören för examensarbete.

Studieuppehåll och studieavbrott

Om du vill göra uppehåll under utbildningen måste du ansöka om detta på särskild blankett. Blanketten finns på hemsidan. Det måste föreligga särskilda skäl för att studieuppehåll skal beviljas. Särskilda skäl kan enligt högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Intyg som styrker de angivna skälen skall bifogas. Studieuppehåll beviljas endast för hel termin och maximalt två terminer i taget. Om du vill förlänga ditt studieuppehåll måste du ansöka om det. I annat fall löper du risken att förlora din plats. Uppehållet kan på begäran förlängas med maximalt två terminer i taget, men endast genom nytt beslut av institutionen. Obs! När du blivit beviljad studieuppehåll får du inte tentera några kurser på juristprogrammet under uppehållet. 

Om du avbryter studierna utan ett beviljat studieuppehåll riskerar du att förlora din plats på juristprogrammet. Du kan då endast återkomma i mån av ledig plats. Om du inte har för avsikt att fortsätta studera juridik ska du ansöka om studieavbrott.

Du kan dock vara oregistrerad i tre terminer i följd på juristprogrammet utan att det påverkar din studieplats på juristprogrammet. Observera att treterminsregeln förfaller om studieordningen upphör. Du kan inte heller återkomma till en studieordning som har upphört. T.ex. upphör den gamla studieordningen den 30/6-2018 vilket innebär att studenter antagna till denna studieordning med programkod JJUPK måste vara klara med samtliga kurser före detta datum oavsett om man har varit oregistrerad i tre terminer eller inte.

 

Tidigt avbrott

Registrerade studenter som vill göra ett tidigt avbrott på en kurs d.v.s. avregistrera sig, ska göra detta inom tre veckor från kursstart för att kunna bli förstagångsregistrerade nästa gång de vill läsa kursen. Observera att systemet inte räknar från kursens första dag utan det är från kursstartsveckan som tre veckor räknas. Studenterna kan själva anmäla tidigt avbrott via http://mitt.su.se/. Obs! Detta kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!

För övrig administrativ information - se Studiehandboken.