Observera:
Antagningen till specialkurserna har skett under förutsättningen att:

  • allmän behörighet styrkts senast vid kursstart, dvs. 150 obligatoriska hp på juristprogrammet,
  • förkunskapskraven för resp. specialkurs uppfylls senast vid kursstart eller att dispens sökts hos och beviljats av kursföreståndaren och
  • du inte har tagit ut din juris kandidat-/juristexamen innan kursstart eller tar ut den under kursens gång, då det inte är möjligt att tentera påbörjad specialkurs

Kallelse till den obligatoriska registreringen skickas av resp. amanuens/kurssekreterare via e-post till de antagna studenterna. Registreringen äger rum tisdagen den 27 augusti kl. 13-15.

Lediga platser:
Eventuellt lediga platser på specialkurserna fördelas av respektive kursamanuens/kurssekreterare. Om du är intresserad av att läsa någon specialkurs som du inte har antagits till - kontakta resp. amanuens/kurssekreterare för att bli uppskriven på dennes reservlista.
OBS! Samma behörighets- och förkunskapskrav som gäller för att läsa specialkursen skall vara uppfyllda för att kunna bli antagen via en reservplats och påverkar förturen på samma sätt som vid den ordinarie antagningen.

 

Observera att ett allmänt förbehåll om kursutbudet måste göras. Om det t.ex. visar sig att för få studenter har visat intresse för någon kurs kan denna komma att ställas in alternativt gå som läskurs. Berörda studenter kommer i så fall att kontaktas.

Studenter som har angett att de vill vara anonyma har ersatts med kvittonumret .

Antagningslistor: klicka på aktuell kurs!