foto: unsplash

 

Behörig att söka utbytesplatser är den student som senast sista ansökningsdag har uppnått minst 120 hp inom grundkursutbudet på Juristprogrammet samt tenterat alla civilrättsämnen, straffrätt och processrätt med godkända resultat. Saknas någon av de obligatoriska kurserna kan studenten ändå ansöka om kravet om minst 120 hp är uppfyllt, dock prioriteras denna ansökan lägre än de som uppfyller alla behörighetskrav.

Mer information om antagningsprocessen hittar du här.

En fullständig ansökan består av två steg:

1. ett personligt brev på engelska ska mejlas. Läs instruktionerna i slutet av ansökningsformuläret noga.

2. Onlineansökan ska vara ifylld och inskickad före deadline.

 

DEADLINE FÖR ANSÖKAN ÄR 14 JUNI kl.23.59. 

Alla länkar till ansökan stängs 23.59 så påbörja din ansökan i god tid.

LÄNK TILL ANSÖKAN: Klicka här. Använd Firefox, Chrome eller Explorer. 

Vilka platser som du kan söka finns listade i dokumentet nedan. Läs igenom instruktionerna noggrant. 

foto: privat

foto: privat

LÄNK TILL UTLYSNINGEN:  Utlysning SÖDRA jordklotet VT21-HT21 och restplatser NORRA jordklotet VT21 (296 Kb)  

INFOMATIONSMÖTEN: Vi kommer att hålla 2 informationsmöten under utlysningsperioden. Anmälan krävs. Om du inte kan vara med på något möte men vill ha presentationen mejlad i efterhand, vänligen fyll i anmälan och kryssa i relevant ruta.

OBSERVERA att ni inte kan leta på exakt kursutbud för nästa läsår redan nu. Ni kan dock få en bra indikation på vad som kan läsas om ni googlar på "law courses + unversitets namn". Exakt kursutbud kan i vissa fall fastställas under vintern 2020 så fokusera inte på detta just nu när ni ansöker om en nominering. Vi kommer prata mer om detta på informationsmötena. I vissa länder (t ex Frankrike, Tyskland, Spanien) läses kurser vanligtvis på det inhemska språket. Där engelska är möjligt har vi angett detta i utlysningen för dessa länder.