foto:privat

 

Gå på informationsmöte!

Efter varje ansökningsperiod hålls det ett eller två informationsmöten för nominerade studenter som tackat ja till sin nominering. För ansökningsperiod i januari/februari hålls mötena vanlitgvis i mars; för ansökningsperioden i maj/juni hålls mötena först i början av höstterminen.  

Efter informationsmötena skickas ett mail ut med en sammanfattning av mötets innehåll, en checklista till studenterna samt en kopia på presentationen som använts.

Alla utresande studenter förväntas delta i ett av mötena, detta för att det kommande utbytet ska fungera så smidigt som möjligt från det administrativa hållet.

Kontakt med värduniversitet

Vi internationella koordinatorerna kommer sedan att nominera dig till ditt värduniversitet. Detta innebär att vi ger ut din kontaktinformation till våra utländska kollegor.  Samtidigt ber vi värduniversitetet att från och med nu kontakta dig direkt med all deras ansökningsinformation. Detta sker vanligtvis per mail och alla studenter får en kopia på detta mail för att dels se att det har gått iväg men även för att få kontaktuppgift till koordinatorn vid värduniversitetet. 

 

--> Du inväntar värduniversitetets information om hur du officiellt ansöker dit

 

Ansökan till värduniversitet

Du kommer att behöva göra en officiell ansökan till värduniversitetet enligt deras instruktioner. Det är ditt ansvar att läsa igenom dessa samt göra en plan för din ansökan och se över om det är något som du behöver hjälp med från de internationella koordinatorerna här hemma på juridiska institutionen. Du ansvarar också för att se till att din ansökan är komplett och värduniversitet tillhanda innan angiven deadline.

Det finns lika många ansökningsprocesser som det finns partneruniversitet och alla ser således olika ut. Vanligtvis sker ansökan online och i flera olika steg där en del studenter kommer få göra kursval på en gång medans andra kanske får vänta med kursvalen tills efter antagning eller till och med tills efter ankomst till värduniversitet.

 

--> Du fyller i ansökningsinformationen enligt värduniversitetets anvisningar.

--> Du skickar ansökan i tid innan deadline.

 

Värduniversitetet behandlar ansökningen och utfärdar ett antagningsbesked, vanligtvis kallas detta för Letter of Acceptance eller Offer of Admission. Det finns även andra benämningar på denna bekräftelse på att ansökan är godtagen och att studenten officiellt är antagen till värduniversitetet. Du måste sedan skicka en kopia av ditt antagningsbesked till oss internationella koordinatorer. Om du inte redan fått välkomstinformation från ditt värduniversitet brukar det komma med antagningsbeskedet.

Kursval

Som nämnt ovan kan kursvalen gå olika till och ligga på olika ställen i ansökningsprocessen beroende på vilket värduniversitet som du blivit nominerad till. Många får information om valbara kurser redan i ansökningsinformationen men en del studenter kommer få vänta tills antagningsbeskedet och välkomstinformationen. När väl kursvalet ska göras måste du själv kontakta oss, dina internationella koordinatorer, och kontrollera att kurserna du vill läsa går att tillgodoräkna efter utbytet (mer information under fliken "Tillgodoräknande").

Kommunikation kring kurserna sker vanligtvis via mail. 

 

--> Du listar vilka kurser som du vill läsa och mailar till oss för att få ett förhandsbesked om huruvida kurserna är okej att tillgodoräkna.

 

Ibland kan du behöva komplettera med en kursplan innan besked kan ges men till en början räcker det med att lista namnet på alla kurser.

Kurser som inte motsvarar en redan tenterad grundkurs kan tillgodoräknas via ett studentutbyte; dessa kurser klassificeras såsom specialkurser vid en tillgodoräknande. I stort sett är det bara "Public International Law" och grundläggande "European Law" som inte går att tillgodoräkna. Observera att avvikelser kan förekomma.

När du har fått okej på alla sina kurser upprättas ett så kallat "Learning Agreement" mellan dig och oss internationella koordinatorer. Inom Erasmusprogrammet måste även mottagande värduniversitet skriva på innan utbytet påbörjas och detta sker via digitala signaturer.  

Learning Agreement är till för att alla studenter ska känna sig trygga med att kurserna som läses utomlands kommer att tillgodoräknas till högskolepoäng efter hemkomst. Det är nödvändigt för till exempel fortsatta studiemedel från CSN och fortsatt rätt till bostad via SSSB.

Det går bra att ändra sitt kursval även efter signerande av Learning Agreement. Om det skulle bli aktuellt så kommuniceras detta via mail och du måste återigen skicka information om den/de nya kurserna och få godkännande från oss i Stockholm. När det är klart skickas ett nytt dokument ("During the mobility/Changes to Learning Agreement") ut som du får fylla i enligt anvisningar.

Och sedan?

Så snart ditt antagningsbesked har inkommit kan du börja planera på riktigt med allt annat praktiskt som måste lösas innan avresa, t ex visum, eventuell extra försäkring osv. Nedan hittar du en Checklista för utresande studenter för att hjälpa dig strukturera upp det som behöver ordnas. Vissa delar ordnar du på egen hand och vissa delar hjälper vi internationella koordinatorerna till med.

 

Vi kommer skicka mer information till alla utresande via mail och håller även speciella informationsmöten riktade till dig som ska iväg på nya äventyr!