Partneruniversitet

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus + är ett EU-program för student- och lärarutbyten inom Europa. Programmet bygger på nätverk för samarbete mellan enskilda institutioner och är ett utbytesprogram mellan EU- och EFTA-länderna. För utbytesplatserna inom Erasmus finns ett stipendium kopplat till varje plats. Läs mer om vilka värduniversitet som du som student på juristprogrammet kan ansöka till.

SU_logga

Bilaterala avtal

Juridiska institutionen har för närvarande mer än 30 bilaterala utbytesavtal med universitet utanför Europa. Utbyten som sker enligt bilaterala avtal fungerar i princip på samma sätt som ERASMUS d.v.s. samma principer tillämpas vid urval, antagning och tillgodoräknande. Dessa avtal har vanligtvis inget stipendium kopplat till platserna utan studenter som reser via dessa avtal uppmanas söka medel från Juridiska fakultetens donationsstipendiefond.

KONTAKT

Internationella kansliet

För dig som är antagen på juristprogrammet och har frågor om dina utbytesstudier.

Besöksadress: C-huset plan 4, Universitetsvägen 10C

Öppettider (drop-in): Tisdag och Torsdag 12.30-14.00

Vid frågorexchange@juridicum.su.se