Behörig att söka utbytesplatser är den student som senast sista ansökningsdag har uppnått minst 120 hp inom grundkursutbudet på Juristprogrammet samt tenterat alla civilrättsämnen, straffrätt och processrätt med godkända resultat. Saknas någon av de obligatoriska kurserna kan studenten ändå ansöka om kravet om minst 120 hp är uppfyllt, dock prioriteras denna ansökan lägre än de som uppfyller alla behörighetskrav.

Mer information om antagningsprocessen hittar du här.

En fullständig ansökan består av två steg:

1. ett personligt brev på engelska ska mailas till exchange@juridicum.su.se innan deadline.

2. Online ansökan ska vara ifylld och inskickad innan deadline.

Foto: privat
Foto: privat

Under informationsmötena kommer vi prata mer i detalj om utbytesplatser, hur ansökningsprocessen ser ut, utforming av det personliga brevet samt språkkrav i olika länder. Detta är samma information som getts vid tidigare utlysningar. Kom gärna igen och friska upp minnet genom att anmäla dig nedan! 

VAD: Informationsmöte om utbytesstudier för studenter på juristprogrammet

NÄR: 

Onsdag 16 maj kl. 12.00-13.00 eller

Torsdag 17 maj kl. 15.00-16.00

VAR: meddelas vid bekräftelse på deltagande

Först till kvar gäller och platserna är begränsade. För att anmäla dig till ett av våra möten så klickar du på denna länk: Anmälan till Infomöte. OBS! Om tiderna inte passar kan vi skicka en länk till presentationen som används. Om du vill ha den måste du fylla i anmälan till infomöte och ange detta.

DEADLINE FÖR ANSÖKAN ÄR 31a MAJ kl.15.00. Alla länkar till ansökan stängs 15.00 så påbörja din ansökan i god tid.

LÄNK TILL ANSÖKAN: Klicka här. Använd Firefox, Chrome eller Explorer.

Vilka platser som du kan söka finns listade dokumentet nedan. Läs igenom instruktionerna noggrant.

LÄNK TILL UTLYSNINGEN: Utlysning SÖDRA jordklotet 2019 och restplatser NORRA jordklotet VT19 (298 Kb)

OBSERVERA att ni inte kan leta redan på exakt kursutbud för nästa läsår redan nu. Ni kan dock få en bra indikation på vad som kan läsas om ni googlar på "law courses + unversitets namn". Exakt kursutbud kan i vissa fall fastställas under sommaren 2018 så fokusera inte på detta just nu när ni ansöker om en nominering. Vi kommer prata mer om detta på informationsmötena. I vissa länder (t ex Frankrike, Tyskland, Spanien) läses kurser vanligtvis på det inhemska språket. Där engelska är möjligt har vi angett detta i utlysningen för dessa länder.