Fotograf: Mikey Cortes


Snabblänkar

Juristprogrammet

Jag vill göra något annat än att läsa på juristprogrammet i en eller två terminer, vad händer med min studieplats?

Du kan vara oregistrerad i tre terminer utan att det händer något med din studieplats.
 

Jag har glömt att anmäla mig till kommande kurser nästa termin. Vad ska jag göra?

Du kan göra en sen anmälan hos antagningen fr.o.m. mitten av juli alt. i december via www.antagning.se.
 

Jag har en utländsk utbildning och vill komplettera den till en svensk juristexamen. Vad ska jag göra?

För frågor gällande Kompletteringsutbildningen för utländska jurister kontakta:
Kursadministratör Helene Fotiadis Forssjö eller se hemsidan för mer information.
 

Jag släpar med kurser från tidigare terminer. Måste jag ansöka om dispens?

Om du inte kan webbregistrera dig efter att ha anmält vilka kurser du vill läsa besöker du Utbildningskansliet under registreringsveckan och ansöker då om dispens.
 

Jag är klar med mina studier nu – hur får man sitt examensbevis?

Ansökan om examen görs digitalt och examensbeviset utfärdas av Examensgruppen vid SU. Kontaktuppgifter och information finns här.

Specialkurser

Hur många poäng ska jag fylla i på min specialkursansökan – de jag har nu eller de jag kommer att få in när tentan har rättats?

Du fyller i de poäng som du har på avslutade obligatoriska kurser när ansökan görs.
 

Hur gör jag om jag kommer från en annan fakultet och vill läsa specialkurs?

Läs hur du ska göra här.
 

Jag missade ansökningsdatum för specialkursansökan, kan jag ansöka i efterhand?

Maila kursadministratör/amanuens för aktuella kurser och ställ dig på detta sätt på reservlista. Reservlistorna öppnar efter sista ansökningsdatum (15 april alt. 15 oktober) och upprättas i kronologisk ordning. Om det blir lediga platser kontaktas du närmare kursstart.
 

Kan jag ändra min specialkursansökan efter att ansökningstiden gått ut?

Nej, det går tyvärr inte.
 

Finns det någon specialkurs på distans?

Nej, Juridiska institutionen ger inga specialkurser på distans.

Fristående kurser

Kan man plocka ihop fristående kurser till en juristexamen?

Nej, det går inte vid Stockholms universitet.
 

Vilka fristående kurser behöver jag läsa för att bli revisor?

Vi rekommenderar följande tre kurser: Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs (15 hp), Affärsjuridik (15 hp) och Beskattningsrätt I (15 hp). Kurserna ges både vår- och hösttermin.

För tillträde till kurserna Beskattningsrätt I (15 hp) och Affärsjuridik (15 hp) fodras att man först har genomgått Juridisk översiktskurs (15 hp) eller motsvarande. Läs mer på www.antagning.se.
 

Vilka fristående kurser behöver jag läsa för att bli fastighetsmäklare?

Vi rekommenderar följande kurser: Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 hp och Beskattningsrätt I, 15 hp.
 

Går det att byta till dagkursen från kvällskursen Juridisk översiktskurs? Kan jag byta till sommarkursen från kvällskursen?

Nej, det går inte att byta från dagkurs till kvällskurs eller till sommarkurs. Du kan endast bli registrerad/omregistrerad på den kurs som du blev antagen till.
 

Jag är villkorligt antagen till Affärsjuridik, 15 hp och/eller Beskattningsrätt, 15 hp inför nästa termin. Behörighetskravet är att jag ska ha klarat Juridisk översiktskurs, 15 hp. Jag skriver tentamen precis innan kursstart och hinner inte få resultatet. Får jag ändå läsa kursen?

Ja, du får läsa kursen/kurserna. Om du har en villkorlig antagning kan du dock inte webbregistrera dig utan behöver kontakta studievägledaren för fristående kurser, Promi Hoque.

Om du inväntar betyg måste du skicka in ett registreringsintyg på kursen Juridisk översiktskurs för att kunna bli registrerad på kursen/kurserna till studievägledaren för fristående kurser, Promi Hoque.

Tillgodoräknanden (svenska)

Kan kurs X tillgodoräknas inom juristprogrammet?

Vi gör tyvärr inga preliminära bedömningar vad gäller eventuella tillgodoräknande av kurser. Det finns inte heller någon lista på kurser som tillgodoräknas eftersom bedömningen av en kurs kan komma att ändras.
 

Vilka kurser kan tillgodoräknas som icke-juridiska specialkurser inom juristprogrammet?

Kurser som i regel brukar kunna tillgodoräknas som icke-juridiska specialkurser om max. 15 hp är främst grundkurser inom ämnena kriminologi, företagsekonomi, nationalekonomi, statsvetenskap, statistik eller liknande.
 

Hur tillgodoräknar man en kurs?

Man ansöker på särskild blankett som finns i blankettarkivet samt bifogar vidimerade/verifierbara betygsutdrag på både svenska och engelska. Mer information om tillgodoräknanden finns här.
 

Vad är ett verifierbart betygsutdrag?

Betygsutdrag som är verifierbara med ett kontrollnummer och som man kan skriva ut via sitt studentkonto. Om du är student på Stockholms universitet kan du skapa verifierbara betygsutdrag via ditt studentkonto: www.su.se/mittsu.
 

Jag har tillgodoräknat kurser inom juristprogrammet. Hur anmäler jag och hur vet jag vilka kurser jag ska läsa nästa termin?

Kontakta bitr. studierektor Charlotta Lindström strax inför terminens registreringsvecka (som äger rum veckan innan terminsstart) via e-post för hjälp med registrering på aktuella kurser. Anmäl alltså inte vilka kurser du ska läsa nästa termin via antagning.se.

Filosofie kandidat programmet i rättsvetenskap

Hur ansöker jag till fil. kand. programmet i rättsvetenskap?

Detta utbildningsprogram är en etappavgång från vårt juristprogram. Man ansöker därför till juristprogrammet vid Stockholms universitet. För att sedan kunna antas till vårt fil. kand. program i rättsvetenskap måste man ha klarat termin 1-3 på vårt juristprogram med godkända resultat. Här kan du läsa mer om filosofie kandidat programmet i rättsvetenskap.
 

Vem läser fil. kand. programmet i rättsvetenskap?

Det är främst studenter som antingen har studerat och vanligtvis har en examen i ett annat ämne (oftast ekonomi) och vill utöka sina studier med juridik eller studenter som av olika anledningar inte vill läsa klart hela juristprogrammet.
 

Kan jag läsa vilka kurser jag vill under termin 4 och 5 på fil. kand. programmet i rättsvetenskap?

Nej. Termin 4 och 5 ska utgöras av antingen kurser på juristprogrammet eller motsvara kurser som kan tillgodoräknas som specialkurser på juristprogrammet.

Blandat

Kan jag få särskilt pedagogiskt stöd utan varaktig funktionsnedsättning?

Nej, Juridiska institutionen bistår endast med särskilt pedagogiskt stöd (till exempel förlängd tid på tentamen och liknande) till studenter med varaktig funktionsnedsättning och som har intyg från studentavdelningen vid Stockholms universitet.
 

Kan jag tentera om en kurs som jag har godkänt betyg i?

Nej, det går inte.
 

Hur och var kan man få ut ett resultatintyg/registreringsintyg?

Om du är student på Stockholms universitet kan du skapa verifierbara betygsutdrag alternativt registreringsintyg via ditt studentkonto: www.su.se/mittsu.
 

Hur omregistrerar man sig på en kurs?

Du kontaktar kursadministratören/amanuensen för aktuell kurs.
 

Om man byter namn, hur ändrar man det i Fastreg?

Besök Studentexpeditionen och ha med dig giltig legitimation.
 

Mottagningstider för Utbildningskansliet?

Du hittar mottagningstiderna samt ev. ändringar av dessa tider här.