Juristprogrammet, 270 hp

Juristprogrammet omfattar 270 högskolepoäng, det vill säga 4,5 års heltidsstudier. Examenstiteln är juristexamen, som översätts på engelska till Master of Laws (LL.M.). Den fullständiga juristutbildningen består av 195 obligatoriska högskolepoäng samt 75 högskolepoäng, så kallade specialkurser och examensarbete. I broschyren nedan hittar du mer information om utbildningen och kurserna. 

Juristexamen är en yrkesexamen som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis domare, advokat, åklagare och kronofogde. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i statlig och kommunal förvaltning. Vanliga arbetsplatser inom den privata sektorn är advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och större företag.

Juristprogrammet har även internationella inslag såsom möjligheter till utlandsstudier samt litteratur och undervisning på engelska.

Juristprogrammet ges av Juridiska institutionen. Läs mer om institutionen här: https://www.jurinst.su.se/om-oss.

Läs gärna mer om juristprogrammet i nedanstående broschyr:
 

 


Snabblänkar

Vad tycker våra studenter om programmet?


Arthur: Hur är det att plugga till jurist på Stockholms universitet - egentligen?

 

 

Maria: Varför ska man läsa juristprogrammet?

 


 

Avin: Hur är det att studera juridik?

 


 

Moa: Vad får man göra på juristprogrammet?

 

 

Vad tycker våra alumner och arbetsgivare om juristutbildningen?

Vartannat år görs en uppföljning av våra utexaminerade studenter (alumner) från juristprogrammet. I enkäten finns lite bakgrundsinformation, hur de upplevde utbildningen och hur det har gått för dem på arbetsmarknaden. Läs de senaste undersökningarna här:


Vi erbjuder möjlighet att studera utomlands!

Via Juridiska institutionen kan man läsa kurser utomlands. Dessa är anpassade så att studierna skall kunna tillgodoräknas som specialkurser inom juristprogrammet för att sedan eventuellt kunna väljas in i examen. På Internationella kansliets sidor hittar du mer information om möjligheten att studera utomlands under dina studier på juristprogrammet. 


Så här söker du till juristprogrammet

Juristprogrammet ges två gånger per år, det vill säga både på vårterminen och på höstterminen.

Viktiga datum för anmälan:

  •  senast 15 oktober inför vårterminen

  • senast 15 april inför höstterminen 

Du söker juristprogrammet antingen via länken till höger "Sök våra utbildningar och kurser" eller direkt på www.antagning.se. Där finns all information om hur man anmäler sig, vilken behörighet som krävs och hur urvalet görs.

Här hittar du nyttig information och kontaktuppgifter till Antagningsenheten vid Stockholms universitet.


Hur går antagningen till?

Tacka ja:

Glöm inte att tacka ja till din plats på www.antagning.se när du får det första antagningsbeskedet.

Obligatoriskt upprop:

Om du står som antagen till juristprogrammet i det andra och slutgiltiga antagningsbeskedet från www.antagning.se får du några veckor före terminsstart en kallelse från Juridiska institutionen till obligatoriskt upprop.
En viss andel reserver blir också kallade till upprop, ett så kallat obligatoriskt reservupprop. En kallelse till reservupprop är ingen garanti för att du kommer att bli erbjuden en plats.

Tacka ja vid det obligatoriska uppropet:

Det är först när du har tackat ja till din plats under uppropet/reservuppropet som du blir officiellt antagen och sedan registrerad på en kurs.
Du måste med andra ord bevaka din plats både vid det första antagningsbeskedet från www.antagning.se och vid det obligatoriska uppropet/reservuppropet. Du kan inte tacka ja till en plats i efterhand eftersom din plats då har erbjudits någon annan.

 

För frågor beträffande ditt antagningsbesked, kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet.


Antagningsstatistik

Antagningsstatistik för juristprogrammet de senaste terminerna finns här: 


Studentliv

Bostäder

Behöver någonstans att bo? På universitetets centrala webbplats finns en lista över förmedlingar av bostäder som riktar sig främst till studenter.

Studentorganisationer

ELSA
Juridiska föreningen, Stockholms universitet
Juridiska linjerådet, Stockholms universitets studentkår
Studentkåren, Stockholms universitet

Studera med funktionsnedsättning

För dig som är i behov av särskilt pedagosgiskt stöd kan läsa mer om detta här: Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier.
 

Övrigt

Utländsk jurist?

Här finns samlad information för dig som är utländsk jurist.

Andra lärosäten som ger juristprogrammet

Juristprogrammet vid Göteborgs universitet

Juristprogrammet vid Karlstads universitet

Juristprogrammet vid Lunds universitet

Juristprogrammet vid Umeå universitet

Juristprogrammet vid Uppsala universitet

Juristprogrammet vid Örebro universitet