Antagning 

Antagning sker på antagning.se mellan datumen 15 mars-15 april. Sista dagen för Komplettering av dokument är den 22 april. Om du skickar dina dokument per post till antagning.se måste du alltså skicka dem i god tid.

 

All kontakt gällande frågor om antagning sker med Helene Fotiadis Forssjö. Kontaktuppgifter samt uppgift om telefon- och mottagningstid finner ni längre ner på sidan.

 

Utbildningen består av tre terminer obligatoriska kurser samt en termin självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. Undervisning och examination sker på svenska. 


Se kurssidan för kompletteringsprogrammet här.

 

Kurser (enligt särskilda kursplaner för kompletteringsutbildningen)

Termin 1 (30 hp)

Juridisk introduktionskurs, 10,5 högskolepoäng

Europarätt, 7,5 högskolepoäng

  Statsrätt, 12 högskolepoäng

 Termin 2 (30 hp)

 Processrätt, 15 högskolepoäng

 Straffrätt, 15 högskolepoäng

 Termin 3 (30 hp)

 Civilrätt C (familjerätt och arbetsrätt), 10,5 högskolepoäng

 Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, 19,5 högskolepoäng

 Termin 4 (30 hp)

 Examensarbete, 30 högskolepoäng

 

 

Behörighet och urval

 Behörighetskrav:

 För att vara behörig krävs utländsk juristexamen om minst 3 år  godkänt betyg i Svenska B/3 eller motsvarande samt godkänt betyg i engelska 6 eller motsvarande (OBS nytt behörighetskrav som gäller antagning gjord efter 2020).

 Urval:

  • Akademiska meriter/studier utöver utländsk juristexamen i form av dels utbildningar och kurser i juridiska ämnen som inte ingår i eller har sin motsvarighet i examen, dels icke-juridiska ämnen som till sin inriktning och omfattning är av värde för jurister såsom sociologi, rättssociologi, socialantropologi, filosofi, psykologi, kriminologi, företagsekonomi, nationalekonomi, statskunskap och statsvetenskap;
  • Arbetslivserfarenhet med en klar juridisk inriktning t.ex. som jurist på en advokatbyrå eller på en juridisk avdelning på ett större företag eller vid en statlig myndighet eller kommun. Arbetslivserfarenhet kan även innefatta annat kvalificerat arbete med inslag av normtillämpning, exempelvis om du har arbetat som polisman eller socialsekreterare. Arbete före juridikstudierna beaktas normalt inte. Obetalt välgörenhetsarbetet, som t.ex. med Rädda barnen, anses också meriterande om det har stor omfattning och en klar juridisk inriktning;
  • Motivationsbrev på svenska; och
  • Ytterligare kunskaper i svenska språket, eftersom förmågan att uttrycka sig i tal och skrift är av särskild vikt för utbildningen. Språkkunskaperna kommer att verifieras genom ett språkprov, baserat på juridisk text, som anordnas av Juridiska institutionen i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 Ansökan

 Ansökan görs på www.antagning.se under tiden 15 mars-16 april. Sista dagen för komplettering av dokument är den 22 april.

 

  Till ansökan skall följande handlingar bifogas:

- Kopia på Examensbevis, transcript of records samt i förekommande fall ett diploma supplement i auktoriserad översättning till svenska eller engelska. Om en av UHR gjord värdering av examen finnes bifogas även denna.

- Kopia på betyg i Svenska B/3 på gymnasial nivå eller motsvarande.

- Kopia av betyg i Engelska 6 på gymnasial nivå eller motsvarande.

- Kopia på intyg från övriga akademiska meriter i auktoriserad översättning till svenska eller engelska.

- Kopia på intyg eller referenser från arbetsgivarei auktoriserad översättning till svenska eller engelska.

- Motivationsbrev på svenska. Instruktion till ditt motivationsbrev finns här.

För uppladdning av dokument på antagning.se gäller följande:

Om du har läst på högskolenivå utomlands krävs

  • Examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk
  • Auktoriserad översättning av examensbevis/diplom från högskoleutbildning
  • Ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk
  • Auktoriserad översättning av ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning

Har du tidigare fått en bedömning av din utländska högskoleutbildning från Högskoleverket eller Universitets- och högskolerådet ska du bifoga den tillsammans med ditt diplom och ämnesbilagor. Bedömningen ger inte automatiskt behörighet till utbildning på avancerad nivå i Sverige.

 

Språktest

 

 I Sverige ges diverse utbildningar för dem som måste komplettera en utländsk examen inom ett visst yrke för att kunna arbeta inom det yrket i Sverige. Det kan vara läkare, lärare, jurister med flera och alla har de gemensamt att de redan har en yrkesexamen och kanske till och med arbetat inom yrket i några år utanför Sveriges gränser. De som söker till en kompletteringsutbildning har redan ett betyg i svenska som ger dem behörighet att söka till universitet och högskola i Sverige, men ibland tvingas ett universitet att pröva om språkkunskaperna räcker till för att kunna tillgodogöra sig den utbildning som studenten sökt till. Eller så finns det ett begränsat antal platser till en utbildning så universitetet måste göra ett urval bland dem som söker.

Obligatoriskt språktest för behöriga sökanden kommer att hållas den 15 maj kl. 9.00- ca. 14.00 på Stockholms universitet. Kallelse kommer att skickas ut per e-post till samtliga behöriga sökanden så se till att ha en fungerande e-postadress i er ansökan.

 

För frågor gällande Kompletteringsutbildningen för utländska jurister kontakta:

Helene Fotiadis Forssjö: helene.fotiadis.forssjo@juridicum.su.se

Mottagningstid: Rum C804

Tis: 13-15

Tors: 13-15

Telefontid: Tfn. 08-162920

Tis: 9-10

Tors: 9-10

 

För frågor gällande språklig behörighet vänligen kontakta Stefan Ekdahl: stefan.ekdahl@su.se vid antagningsenheten på Stockholms universitet.

 

Om du är utländsk jurist finns mer information här.

 

Kursbeskrivningar:
Utbildningsplan kompletteringsutbildning för utländska jurister JJKMP (HT12) (180 Kb)

Utbildningsplan kompletteringsutbildning för utländska jurister JJUKU (HT11) (180 Kb)

Utbildningsplan kompletteringsutbildning för utländska jurister JJKOM (VT19) (260 Kb)