Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet
Kursen omfattar två moment, moment 1 (Rättskunskap 3 hp) rör rättssystemet generellt ochmoment 2 (Arbetsrätt 12 hp) rör den arbetsrättsliga regleringen. Kursen ingår i studieprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO), en treårig beteendevetenskaplig utbildning  i samarbete mellan Institutionen för pedagogikoch didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen och Juridiska institutionen.

Terminerna vt 15 - vt 16

Terminer före vt 2015

 

Introduktion till förvaltningsrätt, arbetsrätt och offentlig anställning
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ingår som fristående kurs i det treåriga programmet Statsvetenskap med offentlig politik och organisation.

 

Arbetslivets juridik II
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. För tillträde till kursen krävs att studenten genomgått Arbetslivets juridik eller kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, motsvarande personalutbildning inom arbetsrätt eller motsvarande. Kursen ingår i PAO-masterprogrammet. Programmet erbjuds i samverkan mellan Institutionen med pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen samt Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.