Juridik och etik i skolans värld

Kursen omfattar 2,5 högskolepoäng och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan UVK. För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till ett av grund-, ämneslärarprogrammen eller till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Stockholms universitet.
 

Grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, 240 hp, antagna VT 2018 (LG46Y)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, antagna VT 2018, 180 hp (LGFRY)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp., antagna HT 2018, (LGF3Y)

 

Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia och Religion, 270 hp, antagna HT 2014 (LUHSY
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, Historia och Religion, antagna HT 2017 (LUHSY)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp Språk, antagna HT 2017 (LSDIY)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia och Religion, 300 hp, antagna HT 2014 (LUHSY)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap-Geografi), 300 hp, antagna HT 2014 (LSAMY)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap - Svenska, 330 hp, antagna HT 2017 (LSAMY)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Språk, 300 hp  antagna HT 2014 (LSDIY)
Ämneslärarprogrammet Dans- och Cirkus DOCH
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbetet i grundskolans årskurs 7-9 , 300 hp, inriktning MA/NO/TK antagna HT 2015
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, inriktning MA/NO/TK, antagna HT 2015

 

Kompletterande Pedagogisk Utbildning

Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), antagna HT 2018 


 

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan

Kursen omfattar 2,5 högskolepoäng. För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Yrkeslärarprogrammet, 90 hp. vid Stockholms universitet, inriktning yrkeslärare eller inriktning Vård- och omsorgslärare eller till uppdragsutbildningen VAL för yrkeslärare vid Stockholms universitet.

Yrkeslärarprogrammet
Yrkeslärarprogrammet med inriktning mot vård- och omsorgslärare
Yrkeslärarprogrammet VAL

 

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan

Kursen omfattar 2,5 högskolepoäng. krävs att studenten är antagen till Förskollärarprogrammet eller till Förskollärarprogrammet för barnskötare vid Stockholms universitet.

Förskollärarprogrammet antagna VT 2016 (LFÖRY)
Förskollärarprogrammet för barnskötare antagna VT 2015 (LFÖRB)