Juridik och etik i skolans värld

Kursen omfattar 2,5 högskolepoäng och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan UVK. För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till ett av grund-, ämneslärarprogrammen eller till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Stockholms universitet.
 

Grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, 240 hp, antagna VT 2019 (LG46Y)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, antagna VT 2019, 180 hp (LGFRY)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp., antagna HT 2019, (LGF3Y)

 

Ämneslärarprogrammet mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ämneslärarprogrammet – Språk LSDIY – antagning HT2015
Ämneslärarprogrammet – Historia och Religion LUHSY – antagning HT2015
Ämneslärarprogrammet – Geografi, Samhällskunskap LSAMY – antagning HT2015
Ämneslärarprogrammet – Språk LSDIY – antagning VT2016
Ämneslärarprogrammet – Historia och Religion LUHSY – antagning HT2018
Ämneslärarprogrammet – Geografi, Samhällskunskap LSAMY – antagning HT2018
Ämneslärarprogrammet Dans- och Cirkus DOCH
Ämneslärarprogrammet - inriktning MA/NO/TK - antagning HT 2016

 

 

Kompletterande Pedagogisk Utbildning

Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), antagna HT 2019


 

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan

Kursen omfattar 2,5 högskolepoäng. För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Yrkeslärarprogrammet, 90 hp. vid Stockholms universitet, inriktning yrkeslärare eller inriktning Vård- och omsorgslärare eller till uppdragsutbildningen VAL för yrkeslärare vid Stockholms universitet.

Yrkeslärarprogrammet (YRKE och VÅRD) Gamla studieordningen halvfart

Kursinformation finns i Mondo plattformen

Yrkeslärarprogrammet (YRKE och VÅRD) Gamla studieordningen helfart

Kursinformation finns i Mondo plattformen

Uppdragsutbildningen VAL Yrkeslärarprogrammet Gamla studieordningen

Yrkeslärarprogrammet (YRKE och VÅRD) Nya studieordningen halvfart

Kursinformation finns i Mondo plattformen.

Yrkeslärarprogrammet (YRKE och VÅRD) Nya studieordningen helfart

Kursinformation finns i Mondo plattformen.

 

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan

Kursen omfattar 2,5 högskolepoäng. krävs att studenten är antagen till Förskollärarprogrammet eller till Förskollärarprogrammet för barnskötare vid Stockholms universitet.

Förskollärarprogrammet antagna VT 2017 (LFÖRY)
Förskollärarprogrammet för barnskötar antagna VT 2016 (LFÖRB)