Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet

Kursen omfattar två moment, moment 1 (Rättskunskap 3 hp) rör rättssystemet generellt ochmoment 2 (Arbetsrätt 12 hp) rör den arbetsrättsliga regleringen. Kursen ingår i studieprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO), en treårig beteendevetenskaplig utbildning  i samarbete mellan Institutionen för pedagogikoch didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen och Juridiska institutionen.

Terminerna vt 15 - vt 16

Terminer före vt 2015

 

Introduktion till förvaltningsrätt, arbetsrätt och offentlig anställning
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ingår som fristående kurs i det treåriga programmet Statsvetenskap med offentlig politik och organisation.  

 

Juridik och etik i skolans värld

 

Kursen omfattar 2,5 högskolepoäng och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan UVK. För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till ett av grund-, ämneslärarprogrammen eller till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Stockholms universitet.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp, ny utbildningsplan, antagna VT2018 (LGF3Y)     

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp, antagna VT2017 (LGF3Y) 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, 240 hp, ny utbildningsplan, antagna HT2017 (LG46Y)  

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, 240 hp antagna VT2017 (LG46Y)  

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, antagna HT2017, 180 hp (LGFRY)

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp., ny utbildningsplan, antagna HT2017, (LGF3Y)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia och Religion, 270 hp, antagna VT 2014 (LUHSY)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Språk, 270 hp, antagna VT 2014 (LSDIY)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, Historia och Religion, antagna HT 2014 (LUHSY)           

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp , Språk, antagna HT 2014 (LSDIY)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, Geografi och Samhällskunskap, antagna HT 2013 (LSAMY)                                   

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Ämneskombination samhällskunskap-svenska) , 330 hp, antagna HT 2014 (LSDIY)                                  

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Ämneskombination samhällskunskap-svenska), 330 hp, antagna VT 2014 (LSAMY)      

Ämneslärarprogrammet Dans- och Cirkus DOCH   

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbetet i grundskolans årskurs 7-9 , 300 hp, inriktning MA/NO/TK antagna HT 2014 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbetete i gymnasieskolan, 300 hp, inriktning MA/NO/TK, antagna HT 2014

Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), ny utbildningsplan, antagna HT 2017  

 

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan

Kursen omfattar 2,5 högskolepoäng. För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Yrkeslärarprogrammet, 90 hp. vid Stockholms universitet, Inriktning yrkeslärare eller Inriktning Vård- och omsorgslärare eller till uppdragsutbildningen VAL för yrkeslärare vid Stockholms universitet.

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

 

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan

 

Kursen omfattar 2,5 högskolepoäng. För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till:

Förskollärarprogrammet LFÖRY

Förskollärarprogrammet för barnskötare LFÖRB

 

 

Arbetslivets juridik II

 

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. För tillträde till kursen krävs att studenten genomgått Arbetslivets juridik eller kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, motsvarande personalutbildning inom arbetsrätt eller motsvarande. Kursen ingår i PAO-masterprogrammet. Programmet erbjuds i samverkan mellan Institutionen med pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen samt Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.