Uppdragsutbildningarna bygger på att ett avtal sluts mellan uppdragsgivaren och lärosätet. Utbildningen kan ge högskolepoäng.

Exempel på aktuella och tidigare uppdragsutbildningar vid juridiska institutionen:

  • Juridik i arbetslivet för TCO
  • Juridik för lärare i gymnasieskolan (kursen är inställd ht 17)
  • Offentlig upphandling
  • Juridisk översiktskurs
  • Ungdomsbrottsutredare

För mer information om våra uppdragsutbildningar var god kontakta pedagogiskt ansvarige studierektor Annelie Gunnerstad.